Skip to main content

Y S G E RlUF. 11.] TACHWfiDD, 1827. [Cyf. VI. CÖFIANT AJ3H Mas. DAYIES, GWliAlG Y PAUCH EDWARD DAVIES, TREFLACH, YX AGOS I GROESOSWALLT. GANWYD Mrs. Davies yn Allt Tafolog. Plwyf Cemes, Swydd Dref- aldwyn, Awst 28, 1786. Ei rhieni, John ac Anne Jones, sirioldeb a chai - edigrwydd pa rai sydd dra hysbys i lawer o weinidogion a phregethwyr cynulleidfaol y dywysogaeth, ydynt bobl barchus a chyfri'ol. Nid oes diin yn hanes boreuol bywyd Mrs. D. ag synd yn neillduol deilyngu sy'w y darllenydd ; ond tystia un o'i chyfoed- ion, cyíleusdra yr hwn i wybod, a'i gymeriad yn ÿ byd a'r eglwys, a chwanegant at bwys ei dystiolaetb, fod argraffiadau dwys ar ei meddwl am achos ei henaid a'i sefyllfi diagy- wyddol pan o ddeg i ddeuddeg oed. Yn yr oed uchod, ac oddiyno hyd tigâin, nid ydyw yn liawdd «wahan- iaethu effaith addysg a chyfansoddiad natnriol oddiwrth waith gras ar y meddwl ieuane. Gwelwyd llawer yn yi' oed crybwylledig yn ymddangosyn dra gobeithiol; ond "mwynder pa rai a ymadawodd fel cwmwl y boreu, ac a aeth ymaith fel gwlith borenol," pan y'u profwyd gan amser ac am- gylchiadan : eithr He bynag y mae gwaiih gras wedi ei ddechren, y mae fel yr hanl, yr hwn, er ei fod yn aml yn cael ei guddio tian gymylau, ?ydd yn llewyrchu fwyfwy hyd hanerdydd ; neu fel aroi;l y pêr-lysiau, yr hwn, er ei fod weithian yn cacl ei atal gan y sych a'r oer ddwyrein-wynt, a was- gerir gyda giym a hyfrydwch p-rn chwytho tawel wynt y dehau y cawod- ydd ireiddlon ar y gerddi.—Fel byn yr oedd hi gyda Mrs. Davies; dangos- odd amser ac amgylchiadau fod yr ar- graffiadau a deimlodd ar ei meddwi yn y rhan foreuolo'i bywyd yn ddech- reuad gwaith ag y mae Duw wedi addaw ei berffeithio, yr hyn a ym- ddengys oddiwrth a gaulyn :— Pan yn bedair-ar-bymtheg oed, aeth at ei brawd i Fachynlleth, Ile y bu yn aroä dair blynedd. Tra y bu yn aros ytna mae yn bur debyg nad am- lygodd nemawro'r arwyddion gobeith- iol a welwyd anti mewn rhan foreuacb o'i bywyd. Ond ar ei dychweliad adrefyn y Gwanwyn, 1809, gwelodd, er ei syndod, fod cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lle ar lawer o'i chyd- nabod a'i chyfoedion yn ardaloedd y Dinas a Thafolog; oblegid yr oedd adfywiad ar grefydd yn yr ardaloedd hyn yr amser bwnw. Er y gelli* cymhwyso y gofyniad, " Pa beth yr aethoch allan i'w weled?" at lawer mewn amseroedd o adfywiad ar gref* ydd, pan y byddo ardaloedd cyfaio yn codi allan i wrandaw, eto, sicr yw fod yr Ai glwydd mewn amseroedd o'r fath yn tori ilawer un i lawr, ac yn dwyn Hawer gwallgof ysbrydol i'w iawn bwyll: felly yr o^dd yn yr amser y cyfeiiir ato, pan oedd yr holl ardal- oedd wedi codi allan i wrando, cafodd llawer en hargyhoeddi a'n dychwelyd ; a hwn yti dywedvd, " Eiddo yr Ar- % Q