Skip to main content

DYSGEDYD! Rhif, 10.] HYDREF, 1827. [Cyf. VI. COFIANT DIWEDDAR BARCH. D. S. DAVIES, GWEINIDOG YR YMNEILLDUWYR CYMREIG Yn Heol Gilford Fach, (Little Gilford Street,) Southwark, Llundain. (Allan o'r Dnjsorfa Efengylaidd amfis Mehefin, $c.) PARHAD O TU DAC; 261. Pa mor belled yr oedd Mr. Davies yn feius am ormod ymdrech >n yr achos goren, ni fydd i ni yma hoü yn eigylch; ond fe'i clywyd yn fynych yn dywedyd, na bn ef byth inor gryf ar ol y Sabboth crybwylled- ijí, ar brydnhawn pa un y gorfu arno roddi i fynu yn yr areithfa cyn gor- phen y bregeth. Bu hyn yn nghylch dwy flynedd arol ei urddiad ; ac fel y darfn yn fuan wellhau, mor belled ag i fod yn ymddangosiadol o gyraedd perygl, ailymarlodd yn ei lafur fel arferol, er ei fod yn aml yn cyffroi cydymdeimlad ei wrandawyr trwy osod ei law ar ei ystlys. Nid hir wedi hyn y bn iddo ymuno mewn priodas â merch ieuanco Gaer- fyrddin, o'r enw Reynolds,* yr hon a * Ac er y dylid bod yn gynil wrth gyhoeddi olod y rhai byw, eto byddai yr ysgrifenydd ynystyried ei huo yn ymddwyn yn annheg heb ddywedyd fod y cyflensderau mynych a gafodd i fod yn dyst o'r parch ag oedd gan eglwys Gilford Street tuag at wraig eu gweinidog, yn gysylltiedig Ê'r ym- lyniad a ddangosasaut pan, fel Naomi, yr oedd yn dychwelyd at ei phobl, yn adlewyrcbu mwy o anrhydedd aini adawyd yn weddw athrist, i alarn ar ol cyfaill ei hieuenctyd. Ynddi hi, heb ddywedyd ycbwaneg, y cafodd bob peth ag oedd yn cyfateb i'w sefyllfa. Bu iddo bump o blant o honi, ped- war mab, ac un ferch, o ba rai dau a fuant feirw; y ferch yn nghylcb pym- theg mis o'i flaen ef, ac uu o'r ddau fachgen lleiaf, y rhai oeddynt efeill- iaid, yn nghylchtair ẅythnos ar ei ol: fel ag y mae iddi eto dii mab i ymar- fer ei gofal i'w magu, ac i ddarpar ar gyfer eu dygiad i fynu a'u sefydliad yn y byd. Yn mhlith yr amryw drallodion teuluaidd a gyfarfu â Mr. Davies, yr un abwysodd fwyaf oedd marwolaeìh ei unig ferch, y crybwyllasom am dani yn barod, yr hyn a ddigwyddodd yn mis Mawrth, 1825. Ei hoffder o'i thad, ei hofu i'w anfoddloni, ac, fel y mae'n aml yn bod mewn plant yn nghylch pump oed, ei mawr ofal ain ei gymeradwyaeth, ydoedd wedi enill ei serchiadau tuag ati i raddau mawr- na'r holl fawl-ganiadau a ellid bentyi u arni gan gvfeillgarwch gweniínthgar. 2 M