Skip to main content

DYSGEDYDD erefgttèol, etaiíaîiol, &c. ühif, 9.] MEDI, 1C27. [Cvf. VI. COFIANT DIWEDDAR BARCH. D. S. DAVIES, GWEINIDOG YR YMNEILLDUWYR CYMREIG Yn Heol Gilford Fach, (Little Gilford Street,) Southwaik, Llundain. (Allan o'r Prysorfa Efençijlaidd amfis Mehefin, 8$c.) 1 RA y mae rhai, yn goeg-ymofyn- jkin, mab yn nghyfraith i'r diweddar gar, yn tretilio eu hamser yn ym- Barch. Daniel Rowlands, Llangeithio, drechn cysoni pethan a ymddengys j yr hwn, yn nghyda'i gyfeilliou, wedi iddynt hwy yn auugliysori yn ym- derbyn amryw aelodau newyddion at- ddygiadan Duw, ,y mae y duwiol bob ynt, a addolasant mewn ystafeil yn y amser yn gorhofn rhaglnniaeth benar- j Grafel Lane. Yn mhen rhyw amser glwyddiaethol a doeth sydd yn gor- |ar ol hyn, ar eu dymuniad eu hunain, uwchlywodraethu pethau annymunol i ffurfiwyd hwy yn eglwys reolaidd, yn i ddwyn i ben yr amcanion uwchaf a I ol y drefn gynnlleidfaol, gan y di- niwyaf pwysig : yn y fatb amgylchiad I weddar Barch. G. Wilüams, Heol y y dechieuodd yr eglwys y cymerwn Porth, a'r Paich. D. Davies, Aber- hanes býr o honi yma, fcl rhagym- tawy, yr liwn, y pryd hwnw, oeddyn adiodd i hancs bywyd a marwolaeth I gweini i'r eglwys ieuanc. ei gweinidog cyntaf; ac ni ellir medd- i Ond gan nad oedd yn gyfleus i Mr. wlyn rhy uchel am ofal rhagluniaethl DaVies aros ynhîryn eu plith, pen- yn ei llwyddo a'i chadw hyd yn hyn. derfynwyd i weinidogion o Gymru, Fc ymddengys fod yr eglwys, yníy niill ar ol y llall bob tri mis, i wr yn Heol Gilford, yn gynwysedig ddyfod i weini iddynt. Tiwy gaeleu r y cyötaf, gan mwyaf, o rai aelodau I cynorthwyo fel hjn yn biiodol o ddiwrth gymdeithas y Trefnyddion ! Ddehau a Gogledd Cymru, ac yn ben- !alfinaidd, ng oedd y pryd hwnwyu aftrwy fenditli Duw, llwyddodd yr '.hes yr Anialwch, ond yn awr yn achos, a llawer a cliwauegwyd at yr leol Jewin. Nid oedd yr aeloduu eglwys ; felìy y cafwyd lle addoliad ^n yn cael eti boddloni gan y gym- aiallŷu Llundain, er adeiladaeth ys- eithas mewn dysgyhlacih ; am hyny I brydol yr hen Fmtaniaid oedd yu nneillduasant oddiwrth y Trefiiydd- n, ac ymgynhiillasant i addoH niewn arall. Yn eu plith yr ociid uu pie tliwr poblogaidd, Mr. D inid Jen- wasgaredtg yn y ddinas, ac oddiam- gylrh idtìi. rtefyd, addas yw crybwyll ymamai nii) hon oedd yr iiing Eglwys Gvd*1I- 2K '