Skip to main content

Y S G E D Y €vtfýùXiol, ^itailaìjol, &c Rhif, 8.] AWST, 1827. [CVF. VI. COFIANT PAHCHEDIG PETER WILLIAMS, O GAERFYRDDIN. (îí/n mwyaf o'i ysgrifen-law <f ci hvn. Parbad o tn dal. 201. WeDI hyn clywais am gynghorwr enwog yn Sîr Benfro; aetbum yno, acyr ocdd me«n lle mynyddig, yn ogos i Castell-y-gwair; a chefais y difyrwch mwyaf oddiwrth ei ymad- rodd; a plian y dybcnodd lefaru, tor- ais allan mewn gweddi, fel y dirfawr synodd y gyntilleidfa, o lierwydd nad ocdd yno neb a'm hadwaenai, oddi- cilhr yr hwn a'm harweiniodd yuo. Pa fodd bynag, ysbryd ffydd a chariad a anadlodd yn y weddi, fel y glynodd c.ilonau y bobl wrth fy nghalon inau, a hyny yn effeithiol ; fel y dywedodd rhai, iiiai lldis o'r nef oeddyn galw pcehaduriaid adref. Y pregethwr, (nen y cynghorwr, fel y galwai ei hiin,) a'm cymerodd eydag éf í gymde.ithas o bregethwyr Meth- odistiaid, y rhai a gyfarfnasaut ar Syffiniau Sîr Benfro ; fe'm rhoddwyd i'w sylw, ac i roddi fy enw yn eu plith : a chyd» hwynt y cyfeillachais, o'r 24 fl. o'm hoed hyd ychwaneg na 70. Ar ol hyn cerddais yn araf drwy y wlad, o'r naill gŵr i'r llall ; a phob amser yn dal fy ngolwg ar raglnn- iaètlí, fel Isracl eyut yn dilyn y gol- ofo, yr hon a derfynai e» gwcrsyllau yn y diffaethwch. Dysgais pa beth oedd yn gynwyscdig yn yv adnod werthfawr ganlynol yn brofiadol;— "Gwn, Arglẁydd, nad eiddo dyn ei ffordd, nid ar law gwr a rodio y mae llywodraethu ei çerddediad," icr, \q. 23. Ymdrcchais hefyd i grynhoi yr hyn a ddywedodd Paul oddiwrth ei brofiad, yn y geiriau canlynol;— " Canj s mi a ddysgais yn niha gyflwr bynag y byddwyf, fod yn foddlon iddo" Dychwelais oddiyno i gapel Aber- gorlech, ec yno, y pryd hwnw, yr oedd Mr. D. Rowlands i bregethn, yr hwn a'ni rhoddes i yn y pulput i lef- arn, a chefais gyuihorth, fel yr wyf yn hydern, mewu cymeradwyaeth gan Ddnw a dynion. Yr Arglwydd a seliodd fy ngweinidogaeth y tro hwnw fel y cafwyd rhai yn ychwaneg i'r eg- Iwys, yn neillduol Esther o Lanrhyd, gerllaw Brechfa, yr ho ;, y dydd hwnw, a ddechreuodd ddilyn Crist, ac a barhaodd byd y diwedd. Ac aethnm nddîyno hefyd i Langeitho i brcgcthii. Ni wyddwn ond ychydig o'r rhagoriaeth oedd rhwng y pleid- ian crefyddol a'u gilydd, sef, Armin- 2 F