Skip to main content

[) Y 8 G E D Y 1) L) Crcf|)îtèo!, <&üiIafcoí, &c. ÜHIF. 7 ] GO RPH ENHAF, 1827. [Cvf. VI. COFIANT PABCH3DÎG PETER WÎLLIAMS, 0 GAERFYRDDIN. Gun mwyaf o'i ysgrifen~luw cfeì hun. pV nhad a'rr. mam oeddynt gyfrifol' yn mbethau'r by.í, ac yn byw cyii prioili yn nhieí' Llacharn ; a hwy a i gysylltwyd uwý ewyllysda en rli'íeni.l üysged ieoenctyd wneutbur yr nn modd. trwy ofyn canint&d en rh'íeni cyn priodi. Y tý y bnont by w ynddo, ' oedd yn agos i derfyn y thlau blwyf, j sef Llarharn a Llansadwruin, ac yno yr anadlais pymaf; ain hyr.y, megis ! carwr fy ngwlad a'm cenedl, yr yd- wyf'yn dymuno i drigolion yr ardal lioiii:o bob llwyddiant, yn enwedig | mt'wn crefydd a duwioldeb, fel eu dyger i adnabyddiaelh oGrisî,yi liwn o'i wir aduubod sydd lywyd tragj'- wyddol. Dydd fy ngenedigaetb ocdl y 7fed o Ionawr, yn y Öwyddyn 17"22 ; felJy yrydwyf yn awr yn y flwyddyn 1794, yn derbreu ar fy 72 oed ; yr hyn fel y gwyddom, sydd o fewn i wyth mlynedd i'r amser tei fynedig i blant dynion. Fy nyddiau a g\ flawnwyd ;—■ yr hwn sydd ganddo gluslian i wrando gwrandawed;—hydd barod i gyfaifod a'lh 'Jduw O Ismel;—y niae tragy- wyddoldeb gerllaw, a'r Barnwr wrth y drws. Yr oedd fy mam yn huffi crefydd, a phan yr oeddwnyn bump neucliwech oed, hi a'm dygui ar ei chetíyl i wiando'r gweinidog ffyddlon hwnw, set, y Parcliedi» Mr. Giiffith Jones, I'eriglor Ll inddowi wr, yn agos î Lacbarn, yn Sir Gaerfyrddin ; ac er fod gauddi t'*b arall a niercb, eto niyfi oedd ei hauwylaf blentyn. Cawsom addysgpan oeddym ieuainci ddarllen ac ysgrifenn. Myfi a fyddwn yn boddhau t'y niani yn fawr, am i mi ddysgu aib.n y rhauau bynod hyny o'r ysgrythyi, a'u badrodd iddi, sef hanei yplauta watwarasant y piophwyd, ac a ddinystrwyd gan artb o'r coed: ac hefyd am labyddio ä rbeiig y rhat liyny am Imlogi y Sabboth,yn nghyda hanes Joseph yn cael ei wertbn ^au ei frodyr, a'iddyrchatìad yn yr Aipht, &c. Yn fyr, yl' oedd ei gofal i'm meithrin—gwylied, a'm dwyn, mtgis Reliecca gyda Jacob. Diguyddodd i ini unwaith glywed plantyn arfer araeth ddrwg, sef tyngu a rhegti, uiinau a ddysgais eu hymad.rcddion yu oreti gallwu, oml pan glywodd fj ntain fì iii gwiieuthur fclly, hi a'm ceiydd- odd yu y tatli fodd, fel nà Lûm yu euog o liyny mwyacb. Yr ocdd yn miytl fy mam t'y nwyn yn eglwyswr, cany.s yr o« dd bi yn hollol-giedu fodfy ngenedigaetli, megis mab Jesse gynt i :a« dnyben muwr; g»n hyuy, cbw«n- 2 &■