Skip to main content

YSGED Y D Crefjrttòol, Ŵlfẃol, $sc. Rhif. 6 ] MEHEFIN, 1827. FCvf. VI. TRAETHIADAU. AR ARDDODIAD DWÎLAW YN URDDIAD GWEÎNIBOGION. MR. GOLYGYDD,—Y mae eich Cyhoeddiad i'w ganmol yn gymaint a'i fod yn agored a ihydd i gymeiyd i mewn iddo sylwadatt yn erbyn, fcl dros, y gysodydd, pa 1111 bynag ai o'i j du ef, ai ynte o dn ei wrthwynebwr, \ y mae y gwirioncdd ; ac felly y cairî' ercill, ag y mie yn perthyn iddynt, gyfletisdra i fainu. Y niae. hyn yn dég, ac me»is y dylai fod. Nis gall fod un Çyhoeddiad cylchynol yn cy- nwys gwaitli çit>nd\ui*\â ffueledìg ar bynciau crefyddol, a ddygir yn nilaen yn gaeth ac nnochrog, yu ddiber- ygl mewti gwlad nac c»lwys. Canys er cwyno o neb iddo gael ei glwyfo trwygyfrwngy cyfryw Gyhocddiad- au, gwrthodir y feddyginiaeth; ac er tywyllu cyngor, ít geiiiau,heb wybod- aeth, eto c.anir allan y goleuni. Nid felly yr eiddych chwi ; ond y mae i un a chwcnnychai ddangos ei feddwl ai bethuu dadlcugar ryddid. trwy fodd- ion y Dysgedydd, cyffelyb a< oedd gynt yn nyddiau y doethafo ddyniot:; —" Y cytitaf yn ei liawl a dybir ei tod yn gyfiawn : on<l ei gymydog a ddaw ac a'i chwilia ef." Yn eich Rliifyn am Tachwedd di- weddaf, tu dal. 811, y gwelsom draethawd gan Mr. E. DaTÌes, " Ar inM«,i:..i i-.-. .... mhroffes a'r eiddo yntatt,—"Fyam- can yn y llinellau canlynol ydyw ceisîo bod o ryw gynorthwy i benderfymi pa nn a ddylid arfer y ddefod o ar- ddodiad dwylaw neu beidio." A thracbefn, " Yn hyn, fel mewn peth- an ereill, dylai pob nn farnn drosto ei hun, ac os na bydd ei feddwl yn ol y gair a'r dystiolaeth, Iiyny sydd am nad oes goleuni ynddo." Y mae wedi dywedyd cymaint yn ei ysgrif > atn bersonau annghyffrcdinoi, doniau gwyrthiol, arwyddion a rhyfeddodan, í a phethau annghyffredinol a gornwcb> I naturiol, ncs y mae ynwir yn ddigon i beri dyryswch i benau gweiniaid, a gwyro yr ansefydlog i'w ochr ei htin. Ac y mae rhyw beth yn ei ddnli a demtini nn i ddychyniygn nad oedd gan y prophwydi a'r apostolion ddim i'w roddi i'r ajffredin bobl, na swydd- wyr yn yr eglwysi, oddieithr doniau gwyithiol, tiwy arddodiad dwylaw. Cyffelyb yw ei ymdrech dygn i brofi mai doniau annghyffredin oedd yn cael eu ihoddi trwy arddodiad dwy- law propliwydi nc apostolion, i'r' rhai a withwynebant fedydd plant bych- ain, ar y sail fod cynifer o siamplau yn y Testament Newydd o rai mewn oedran yn caei en bedyddio ar 2>ffc* -•-. <i-...i.i »•„ ho.lU'pírwrh. Nirt vkv