Skip to main content

DYSGEDYD <Ertfgîẃol, Ŵtolaîrol, ẃ. RlIlF. 5 ] MAI, 1327. [Cyf. VI, COFIANT EYR O ESRS. DOSfcATHY JONES, COE/->-Y-FOEL. CÌANWYO Dorathy Jones yn Coed- y-foel, yn agos i'r lîala, yn y .fiwyddyn 17C0, ac ni newidiodd mo'i hanedd tra y parhäodd ei pheierin- dod yn y byd, Ei rh'rem, Rowland a Margaret Jones, oeddynt yn dra chy- sunis en liampyle.hiadaii yn y byd, ac yn gyfrifol acyn barchns eu hymddyg- iadau fel aelodan o Eglwys Loegr. Mac yn nicr fod Doiathy Jones yn un o'r rhai hyny ag y mae yr Arglwydd yn en cadw o ees i oes i fod yn famau yn Israel er gosoniant i'w enw mawr, ac i fod yn ymgeledd i'w achos yn y byd. Yr oedd hi yn hynod o weddus a hardd ei hymddygiad o'i mehyd, eto yn ddyeitlir i hla ei chalon ei liun, ac o'r iechydwriaeth ag sydd yn yr Arglwydd Iesn, hyd nes ydoedd yn nghyleh ugain oed.— Yn ol trefniad grasol y nefocdd, aeth ar ryw dro i Laniiwclillyu, a chafodd gyfiensdra i glywed y diweddar Barch. Abrahana Tibbnt yn pregetim oddiwrth Rliuf. 10. 4. " Canys Crist yw diwedd y ddeddf er cyfiawnder i hob nn sydd yn credn ;" a bu y gair yn allu Duw er ei liieeliydwi'iaelli. Daeth i bender- fyniad i üytìwyiio ei Imnan gorpli ac enaid i'r Arglwyctd, gan °i jíymeryd ef i fod yn Ddliw iddi, " i rodio yn ei tfyrdd ef, ac i gadw ei ddeddfau, a'i nrchymynion, a'i famedinaethaii. ae i wrando ar ei lais ef." Yn t'nan werti hyn ymnnodd â'.i cjíhws o Ym- neillduwyr yn y Bala, yr hon ydoedd y pryd hwnw dan ofal y Parch. Evan Williams. a chafodd y fraint o aros yn nhŷ yr Arglwydd weddill ei hoe.s, sefyn nghylch pymtheg wlynedd ar luigaiu, yn addurn neillduol i'w phro- ffes Giistionogol. Yr oedd addfwynder ac arafwch ei tliymer yn hysbys i bob dyn a'i had- waenai, megis yn ystyried bob amser " fod yr Arglwydd yn agos." Simon Jones, yr hwn a fu yn ei gwasan- aetbu llawn ddeg mlynedd ar Imgain, a dystia, na welodd mo houi ar un achos erioed niewn gwyllt naws, iieu wedi colli y dymer lariaidd lednais ■<-* [sydd yn gweddti i ddysgybl Ie.su ! Grist. Hi a fn dros amrywiol o fiynyddan, i ar ol inai wolaeth ei brawd Robfil t ijones, yr hwu ydoedd o'r nn dynier J addfwyu a hithau, yn !>en ar denln ; lluosog.— Vn y sefyllfa yma triuiai ei I holl achosion mewn bam a doethineb ' neiilduol. Ni byddai un amser yn ', dy wedyd dim yn sarng, nac yn anfwy» I wrth iieb o'i gweinidogion, ond bydd- ai yn dra siriol, ond nid yn steUwenis, gyda hwynt, yn hoŵì eu gweled yn i «îysuriis; eto byddai pob nu yn w«.s. , tad yu barod i nfnddhau iddi yn mhoi» peth, o gariad ati, a gwir baruh i'w ichymeriad. Ei línrferiad bob amspr [ ydoedd myned ddwywaith vn y dyd<t ' i'w Inata'ell, a thtrniiai gryn amser