Skip to main content

DYSGEDYDD ÌÎHIF, 3 ] MAWRTH, 1827. [Cvf.v VI. COFIANT DAVID WILLIAMS, YSWAIN, DIWEDDAR O SAETHON, YN LLEYN, SWYDD GAERNARFON. DAVID WILLIAMS, YSWAIN,|drefPwllheli,falybyddaiyrarferiad ydoedd fab John ac Ann Williams, o'r y pryd byny, a phan yn dyfod adref nn lle. John Williams, ydoedd unig o'r dref, byddai dynion annuwiol, etifedd Bryntirion, a llefydd ereill yn gelyniaethol i grefydd, yn taflu cerig Dydweiliog. Ann Robert Dafydd, ydoedd onig etifeddes Lonfydr, a lle- fydd ereill yn mhlwyf Llaniestyn. Yr oeddynt hwy ill dau yn proffesu cre- fydd pan yn dra ieuanc : pan ddeall- -odd plant y diafol eu bod yn cyfeill- achn â'u gilydd, gwnaetb rhai o hon- ynt fath o gfin wâwdns a diystyrllyd iddynt, (a elwid interìude) oblegid eu bod yn arddel lesu Giist. Nid oedd y pryd hyny nemawr o ddynion cyf- rifol yn y rhan hon o'r wlad yn canlyn Crist î ac fal yr oeddynt hwy yn meddu eiddo, ac yn dra chyfrifol yn eu hardalotdd, yr oeddymdrechiadau tnawr yn cael en gwnentbnr i'r dyben yn ddychrynllyd ar ei ol yn y pentref a elwir yr Efail-newydd ; ond trwy diriondeb rhagUuiiaeth, dihangoád bob tro heb gaéldim niwed ganddynt. Dechrenasant ill dau eu gyrfa gre- fyddol yn moreu eu hoes, a buont yn sêr disglaer yn yr eglwys hyd ddydd eu marwolaeth ; gwedi iddyntyn y modd yma wasanaethu eu cenbedl- aeth, ac achos crefydd, buont feirw mewn oedran tèg, yn llawn o ddydd- iau, cyfoeth, ac anrhydedd. Bu idd- ynt ddeg o blant: mae dau o'r deg yn aros byd heddyw ; sef Mrs. Jones, o'r Wern, swydd Gaernarfon, a Mrs,- Giiíhtb, Taltrenddyn fawr, Meirion. i'w digaloni, a pheri iddynt adael eu DavidWilliams oedd eu mab ieuangaf; crefydd : ondyn mtoI, acyn amynedd- gar dyoddefasaut'drosyr achos çoreu gan ddiystyru gwaradwydd,a'i chyfrif yn fraint caeleubystyried yn deilwng o ddyoddef dros ei enw ef; ac er yr hollddirmyga gawsatit o achos cref- ydd, eto gorphenasant eu gyrfa mewn cysur a gorfoledd. Bu Mr. John Williams, Saethon, yn ddiacon yn y Capel newydd dros lawer o flynyddoedd. Bydddi yn myned yn dra aml ar y Sabbothau i ganwyd ef y 4 ofis Medi, yn y flwydd- yn 1754. Cafodd ei ddwyn i fyuu, fel y mae yn naturiol i gasgln, i feddwl yn dirion am grefydd : dywedir ei fod ef o'i febyd o ran ei ymddygiadau yn dra gweddus, bncheddol, a moesol yn mhob dim cyn iddo gymeryd i fyüu a chrefydd. Bn am lawer o flynydd- oedd heb feddwl yn ddtfrifol ac yn benderfynol am grefydd fel y peth blaenaf a phenaf; ond y pryd hyny, medrai ein cyfaill foddhau a difyru