Skip to main content

DYSGEDYBD ertfgìŵol, Ŵtalaìrol, Ut. Rhif. 2.] CHWEFROB, 1827. [Cyp. VI. COFIANT Y DIWEDDAR JOHN MORGAN, CILGYNYDD, YN AGOS I HENLLAN. "Coffadwriaethy eyfiawnt $ydd fendigedig."—Solomon. lJYBEN pob Bywgraffiad yw cadw mewn cofTadwriaeth weithredoedd da y cyfryw a rodiasant yn ofn Puw;i amlygu effeithiau dymnnawl gwir gre- fydd, a dyrchafu gogoniant Duw yn y byd: cyflwynir i sylw darllenwyr bynaws y Dysgedydd Crefyddol, gofiant y gwr dnwiol hwn. Ganwyd J. Morgan,yn Ionawr, 1753. Ei rieni, David ac Esther Morgan, o'r Forge, oeddynt aelodau enwog o'r Eglwys Sefydledig; yn fawr mewn duwioldeb, a'u hymddygiadau yn tystio eu bodyn ceisio gwlad well. Cafodd ei ddifudd- io o'i dad pan yn chwech oed, a'i adael i ofal ei fam, yr hon yn dyner a'i dygodd i fynu yn addysg ac athraw- iaeth yr Arglwyddj ac a'i cynghorodd yn ddwys i gadw deddfau'r nefoedd : ond cymaintyw cariad dyn at yr hyn sydd ddrwg, a'i wrthwynebiad at bob rhinwedd a daioni, fel y treuliodd y rhau flaenaf o'i fywyd yn dra anystyr- iol, acyn ddiofal am achos ei enaid. Pan yn agos i 18 oed, gwelodd Duw yn dda gymeryd ei fam auwyl oddi- wrth ei gwRÌth, at ei gwobr; a'i ad- ael ef yu amddifad o'i gofal tyner am dano, ei chynghorion buddiol iddo, ac o'r siampl efengylaidd i ei dywys yn llwybrau gorchymynion yr Arglwydd. Orìd yn gymaint a bod ffyrdd y Gor- ucbafyn dra dirgelaidd, a'i ymddyg- iadau tuag at ei blantyn dra bynaws, y mae efe yn mynych oruwchlywodr- aethu ei oruchwyliaethau liymaf, i ateb dybenion gogoneddns ; ac i gyf- lawni bwriadau ei galon yn eu perth- ynas âg iechydwriaeth dyn. Dygodd yr oruchwyliaeth hon, mewn cy- sylltiad à gweiuidogaeth y gair, J. Morgan i brotiad o'i sefyllfa resynawl fel pechadur, ac i weled addasrwydd Crist i achub y penaf o bechadurîaid : a phan yn 21 oed, galluogwyd ef i wneuthur proffes gyhoeddus o'i edif- eirwch tuag at Dduw, ac o'i ffydd tuag at yr Arglwydd Iesu Grist. Deibyn- iwyd ef yn aelod gyda'r Anymddibyn- wyr yn Heullan, a chafodd y fraint i addurno atlirawiaetb ei Dduw, ues gorphen ei yrfa nicwu llawenydd. Pan yn 24 oed,ymunoddmewn pnod- as á CatharinePalmer, wyresyParch- cdig Heniy Palmer, >r hwn a fuasai gynt yn weinidog yn Henllan ; a bu- ont fyw mewn mawr hedd a chariad, dros 45 o flynyddoedd : dynes dra nodedig oedd bi mewn duwioldeb a rhinwedd, yn cadw ei chydgynulliad yn amgen na nemawr yn yr eglwys ; yn weddaidd yn ei hymddygiadau,yn nefolaidd yn ei hymadroddion, a difyr- wcli ei heuaid ocdd gwneulbur daioai