Skip to main content

DYSGEDYD Khif. i.] IONAWH, 1827. [Cvf. VI. COFIANT Y PARCBEDIG JOIIN GRIFFITHS, O Gacrnarfon. Mn. Joltn Griffiths a anwyd Mai 1-0,1752, yn agos i BencAder yn Sir Gaerfyrddin. Ymwelodd yr Arglwydd ag ef ä'i rasyn forau iawn, h detbyn- iwyd ef yn aelod o'reglwys gynnull- eidfaol yn Pencader. Pan nad oedd ond dcunaw oed, ar gaomoliaeth yr Eglwys derbyniwyd ef i'r Atbrofa yn Glan-y-Gors, yn agos i Gaerfyrddin, yr hon ydoedd y pryd hwnw dan ofal y Parch. R. Gentleman, a'r Parch. Dr.Jenkius. Ar ol aros yn yr Athrofa hou y'nghylch saith mlyncdd, derbyn- iodd alwad oddiwrth eglwys fcclian o Ymneillduwyr yn Llanfyiliu, Sir Drc- faldwyn, a neillduwyd ef yno i gyf- lawn waith y weinidogaeth Gorph. j. 1780. Yr oedd amrai o weinidogiou enwog oGymry a Lloegr yn bresennol ar yr achlysur, megis y Parchcdigion tt. Geutleman • Gaarfyrddin, S.Lucas o'r Amwythig, E. "Williams o Groes- osw.-rllt, lì. Tibbott o Lanbryiimair, A. Tibbott, y pryd hwuw, o Sir Fon, T. Davies o Laniiwchllyn, &c. Y bre- geth or ddyledswydd y gweinidog a draddodwyd gan Mr.Lucas, oddiwitli Act. 20. 28., a'r eglwys a annercli- wyd gan Mr. Genlleman, o*ddiwith 2 Crou. 30. 22. "A Hezeciah a ddy- wedodd wrth fodd calon y Lelìaid, y rhai oedd yn dysgu gwybtdaath dda- ioinu yr Arglvty#«k'' Yn y flwyddyn 1781, prlododd Mr. Griffiths Miss Agnes Meiedith, yr hon ydoedd yn byw yn agos i'r Trallwm; yr iion a fu farw Mehefin 28, 1797, yn yr ail ílwyddyn a deugain o'i hoed, hcb ddim teulu ar ci hol. NibuMr. Griffiths ond dwy flyn- edd yn gyssylltiedig û'r eglwys yn Llanfyllin : ond yn yrysbaid byr hwn bu yu hynod o lafurus a llwyddianus yn ngwaith yr Arglwydd. Yn yr am- scr iiwn efc h fu yn offeryn i ddech- rcu yr achos, ac i adciladu y capel yu y Sainau. Yr ocdd yn dra phoblog. aidd yn y cymmydogRetliau hyn. Lluocdd a ymdyrent i wrando arno, yn y macsydd, ac ar y mynyddoedd, a'i weinidogaetli a fu yn sicr, dau ar- ddeliad yr Ysbryd Gian, yu allu Duw er iechydwiiaetli llawcr o cueidiau. Ynyi amscr liwu hefyd, Mr.Giiffitbs a fu yn oíTeiyn i ddeclueu yr achos yn uihlilji yr Ymucillduwyr yn y Tia- llwm. Adciladocid Ic o addoliad bych- au ar dir perthynol i Mrs. Grirtiths, ac yn yr adcloldý yma y buwyd yn gyn- taf yii gweini ordeiuhadau efcngyl- aidd yn mlilith yr yinncillduwyr yn y Trallwm. Cafodd Mr. Griffiths gryn auhawedra i gael recordio y lle uwn, yn Llys y Sir. liuei hiinyn dadlcii ti aclios, yn y Sessiwn chwarterol yn Nhruhddwy», a phrofodd yn eglur,er A 2