Skip to main content

YSGEDYD erefuDìioI, <£toîaìroI, &c, yn cynnw¥s HANES BYWYDAU,—TRAETHIADAU AR DDUWINYDDIAETH^c, —HANES YR EGLWYS,—TRYSORFA YR YSGOLION SABBOTHOL,—AMRYWIAETH,—CRONICL CENHADOL,—HANES GWLADWR- IAETHOL,—BARDDONIAETH, —PERORIAETH, &c. &c. GAN WEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. ------6&®Ç*------- 1 COR. III. 9. "Cyd-weithwyr Duwyâym ni.' Y CUWECtlED LLYFR. GOMER-WASG : DOLGELLAU, ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES.