Skip to main content

YSGEDYDD @rtfgìŵol. Rhif. 12.] RHAGFYH, 1826. [Cyf. V. COFIANT V DIWEDDAR BARCH. JOHNHOOPER, A. C. ATHRAW AWDUROL YSGOLDY HOXTON, A GWEINIDOG YR EGLWYS ANYMDDIBYNOL YN OLD GRAYEL LANE, LLUNDAIN. Y Parch. John Hooper a anwyd yn flwyddyn 1780, yn Wareham, Swydd Dorset. Ei ri'eni, pa rai oedd- ynt gymeradwy yn eu sefyllfa, oedd- ynt a'u meddyliau yn benderfynol o blaid yr Eglwy» Sefydledig; a chan ei fod yntau wedi llyncu eu tybiau, byddai yn gwrando yu gyson gyda hwynt. Y sylw ddarfu iddo gael yn forenol, oedd fwyaf, o herwydd ei ymarweddiad gwylaidd a charuaidd. Pan wybuwyd hyn yn gyffredin, a chan ei fod i gael ei ddwyn i fynu i iyw alwedigaeth fydol, cafodd fyned i deula Mr. Richard Wright, ac yno yr arosodd nes myned i arwain byw- yd cyhoeddus. Yn flaenorol i'w ddeunawfed flwydd, nid oedd ei feddwl wedi ei oleuo neu ei argraffu gyda gwirioneddau mawr- ion crefydd. "Cyn yr amser hwn," y mae'n ysgrifenu, "bum fyw mewn cyflwr holiol dywyll, yn anadnabyddus o'r efengyl, ac yn ddiofal am fy enaid gwertbfawr." Ei sylw a gymerwyd i fynu gyntaf trwy ddarllen cynnadledd Mr. Hervey; ond ei feddwl a oleu- wyd yn nghylch ffordd iachawdwr- iaeth, dan weinidogaeth y Parch. Dr. CrackneII. Wedi canfod pwysfawrogrwydd cu - fydd 'a gwerth ei enaid, teimlodd ei Rhagfyr, 1820] hun yn anfoddgar gyda'r weinidogaetlî honno, pa un oedd hyd yma wedi bod yn ddifyrwch iddo. Er ei uno â'r eglwys trwy esiampl ei rieni—trwy ragfarn boreuol—trwy ymarferiadr"—a thrwy hoffder neilldnol 0 beroriaeth, (o ba gelfyddyd yr oedd ganddo wybodaeth helaeth) eto pan roddwyd gwelliant ei feddwl,a Uwydd- iant ei enaid mewn cyferbyniad, darfu yn union benderfynuoblaidy diwedd- af, er (fel y gwelir yn yr hyn aganlyn) yn ngwyneb llawer o wrthwynebiad. "Aethumynanesmwyth ynfy arfer- iad o fyned i'r Eglwys, ac yn anfodd- lon gyda'r traethodau nioesol a fyddwn arferol glywed,yu mha rai yr oedd enw Crist (yr hwn yn awr oedd beror- iaeth i*m clustiau) agos os nid yn holl- 01 heb son am dano, pryd y byddai urddas dyu, a harddwch rhinwedd moesol yn cael eu gosod yn ei le. Yr wyfyn dywedyd fy modjnanesmwyth, a daethum i benderfyniad i ymadael a hi, fel y gallwn fyned i addoliad cre- fyddol yn mhlithyNeiIlduwyiProtest- anẁidd ; yn mha le yr oeddwu yn ceddwl cael lleshad i fy enaid, a chwanegn gwybodaeth yo mhethau uefol. Cyfarfuni yn awr â rhai rhwystrau ; megis gwrthwynebiadau a deisytìddaufv nghvfeiUion,gwatwai- 2 X