Skip to main content

DYSGEDYDD Rhif. 10.] HYDHEF, 1826. [Cyf. V. COFIANT Y PARCH.-------- EI YMRWYMlADAü CYFAMMODOL, 1 cyfammod ymrwymiadol, ac hun-1 an-gyflwyniadol hwn, a wnaethpwyd j gan weinidog dnwiol er ys ngos Iian- | nercant o flynyddoedd, ar ol colli | ycìîydig o'i le trwy ryw ymddygiad j na'n gilydd. Y mae y gweinidog hwn wedi marw er ys blyuyddau, ond bu yn dra deíhyddiol a chymeradwy yn Ngliymru hyd ddydd ei farwolaeth. Cafodd darlten y cyfaromod hwn yn Ilaw ysgrifeu yr awdwr, effaitli ryfedd ar fy meddwl; gobeithio y bydd i hwn fod o lawer o fendith i luosog ddarllenwyr y Dysgedydd, ac yn neülduol i'r rhai sydd wedi eu goddiweddu gan ryw fai. Hyn yw dyinuniad eich gwastadol ddarlìenydd, Glan Totci, ) ~ T A ',„♦ ìoor } D. AP IOAN. Awst, 1826. S Y cyfammod difrifol hwn, ar ol yn flaenorol anuerrli gorsedd gras am nerth i'w wneuthur yn ystyriol, yn llawen, yn hollol, yn ddifrifol, ac yn barliaus, a wuaetlium ar ddydd yr Arglwydd, Medi 26, 1780, yn y B--------g, oddiar yr ystyriaelhau fy ìnod wedi dianihydeddn flyrdd yr Arglwydd, &c., trwy fy athrist gwymp. Tragywyddol, ac anughyfnewidiol Ichofa, tydi Greawdwrmawr y nef- oedd a'r ddaear, ac addoladwy Ar- glwydd angylion a dynion, jr wyf yn dymiiuo gyda'r gostyngeiddrwydd is- elaf, ac ymostyngiad enaid, syrthio i lawr ar yr amser hwn yn dy arswyd- lawn breseonoldeb, ac yn ddifiifol weddio ar i ti drywanu fy ughalon ûg ystyriaeth addas o dy annhraethadwy ac annirnadwy ragoriaethau; dycli- ryndod a all yn gyfiawn ddal gafael ynof fi, pan yr wyf fi abwydyn pech- adurus yn beiddio derchafu fy inheu atat ti i ymddangos yn dy fawryddig bresennoldeb, ar y fath amgyichiad a hwn. Pwy wyf fi? O Arglwydd Ddnw, neu, pa beth yw fy nhŷ? pa beth yw fy natur, neu fy ûch, fy ny- muniad, a fy haeddiant; fel y llefar- wn am hyu, ac y dymunwn i mi gael bod yn uu blaid yn y cyfammod ; yn mha un, ti, Brenin y brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi, wyt y llall? Yr wyf yn gwrido ac yu cy- wilyddio, hyd yn oed ei goffau ef o dy flaen di; ond O Arglwydd, er nior fawr yw dy fawrhydi, felly Iiefyd y mae dy drugaredd. Os gwnai di gyfiinachn â neb o dy greaduiiaid, dy oruwch-ragorol ddyrchafedig natlù' a raid ymostwng, raid ymostwng y'n j anfeidrol iscl; ac yr wyf yu gwybod | mai yn, a tlirwy Iesn, Mab dy gar- iad, yr wyt yn ymostwng i ymweled â marwolion pcchadurus, ac i ganiat- au iddynt ddyfodiad átat ti, ac i gyd- gyfeillacli gyfammodol â thi ; ntd hyuy vn unig, otid yr wyf vn gwybòd 2 N