Skip to main content

DYSGEDYDD n II Uí\ RHIF. 0.] MEDÍ, 1826. [Cỳf.Y. TRAËTfflADAU. YSBRYÙION. MR. ADDYSGYDD,—Yr wyf bob amser yri mawr-bofB Cymraeg y gwrth-gymreigydd Brutus ; otd er fod melysder ei iaith yn ddigon i hûd- ddenn ei ddarllenwyr i frwd-lyncu ei egwyddorion, a boncddigeiddrwydd ei ysbryd yn ddigon i ddiarfh grym y tanbeidiaf o'i wrthwynebwyr, eto ni fedraf mewn lín modd gofleidio eì gyfundraith o barth Efftithioldeb Ÿs- Irrydion drwg. « Credn" y mae, "nad oedd gan y diafbl a wnelai âg rtu- gylchiadaii Eden, nac â meddyüait neb dynion er y pryd hẅnw hyd yr awrhon." * * * • " Na fedr yr un Vs- bryd aflan weithredu, awdurdodi, nac efTeithio ar feddwl neb rhyw ddyn."**** Fod y temtiadau a briodolir iddynt gan ddynion i'w priödoli i " weithrediadau rtiewnol eu galluoedd ysbrydol" eù hunain *• * • A bod credu y gall Satan cffeith- ìo ar ddyn " yn wrthwyncbol i reswm, yn groes i Peibl, ac yn annheilwng o'r wybodaeth hotmo a drosglwyddir Tr meddwl trwy gyfrwng y grefydd Oristionogol." Dyina "gŷfundraith" Brutus. Yr wyf yn gwybod, Syr, y gweddai i mi fod yn ochelgar iawn wrth ymosod arni rhag cael fy malttr- îo ytì ei dryllian, acy dylẃn ymgadw yn ofalus o gyracdd picellau gor- lymion ei rymns Iaith-Beiriant. Ond rhaîd imi adäef fod fy nghredo ar y pen hwn yn cynnwys egwyddorion ewbl groes Vr eiddo ef. Ymddengy s i mi fod ei olygiadau, nîd ynnnigyn llwyr ddisail, ond hefyd yn anysgrythyroî. Credu yr ẃyf, /wi a wnelai Satan S. blin helyntion Eden, ac ý gall Ys- brydion drwg effeithio ar feddyliau dynion ;—ac y gellir profi hyn yn 1. Oddiwrth yr hanes á roddîri n; yn yr ysgrytbyran atn Demtiad dynion. Mae'n amlwg i ryw Altu gael ei oddef gan Ddnw i dènitio Jòb. Mae'n drá airilWg hefyd fod y gäìln Irwnw yh AIIu Drwg. Rhaid ò gaolyniad ẅai nid Duw ei hun ydoedd. Anhawdd genyf feddwl y gall neb ychwnith brofi mai " gweithtediadan ìtìcwnol gallnoedd ysbrydol" Job oedd y "Satan" hwn a ddaeth ,4odramwy arhydy ddaear, ac o ymrodioynddi," i " sefyll gef brori yr Arglwydd."— Mai " gweithrcdiadati mewnöl eigal- on oeddy " Satau" a gynbyrfodd ÿ Sabeaid a'r Caldeaid i rnthro a'r eí gamelod a'i yohain, ac i daro eí lanciau â mîn y cleddyf— itìî>i hyn a barodd i'r tân ysù ei ddefaid a'i weision ! abaroddi wynt yr anialwch daro ar bedair congì fŷ ei ëtîfedtí, ai chladdu eì feibion yn ei ddfylliau! Ac mai hyn ddarfu ei daTo â chor- nwydydd blin o wadn ei droed hyd 2 I