Skip to main content

DYSGEDYDD Ruiv. 5.] MAI, 1826. [Cyp.V. TEULU 0 ÌUDDEWON YN CAEL EU BED YDDIO. Eíl fod y cyffrcdinolrwydd o'r gcn- cdl Iuddewig yn parhau hyd yma yn wrthodwyr o Iesu Grist, mae rhai personau a theuluoedd yn cael eu lueddn trwy ras o bryd i bryd i ym- wrthod &g Inddewiaeth, ac i goflëidio Cristionogaeth. Bu esiampl nodedig o hyn yn Holland yn nghylch ngain mlynedd yn ol, yn nychweliad Mr. Lapidoth, a'i wraig, a thri-ar-ddeg o blant. Yr wyf yn hyderu y bydd ychydig o hancs derbyniad y teulu hwn trwy fedydd i'r eglwys Gristion- ogol yn dderbyniol gan fy nghyd- wladwyr. Y rhieni, a'r tri phlentyn liynafoeddynt wedi rhoddi cwbl fodd- lonrwydd i'r cglwyä yn Vianen eu bod yn ddciliaid gras cadwedigol, a phcnderfynwyd eu bedyddio Ebrill 28,1805. Ar yr achlysur hwn ym- gasglodd cynnulleidfa dra luosog, nid yn anig o Vianen, ond hefyd o'r trefydd a'r pentrefydd cylchynawl, yr hon gynnulleidfa a annerchwyd gan y gweinidog, y Parch. E. P. A. Wintgens, yn y modd canlynol:— " Anẅyl gyfeillion, yr ydych yn lluoedd wedi ymgasglu yma heddyw i weled a chlywed yr hyn ag sydd yn dcilwng iawn o'ch sylw. Os ydych yn ystyued yr hyn a berthyn i ogon- iant y Tad nefol, e'r Cyfryngwr ben- digedig, yn bwyslg—os ydych yn gwir ddymuno Ilwyddiant ci dcyrnas, nis gellwch fod yn ddideìmlad wrth wcJcd, hyd yo nod plant bycbain yn MAf, 1820.] cael eu corpboli à'i eglwys trwy feJ* ydd, a'r rhai mcwn oedran trwy broffcs o'u ffydd yn ymuno 6 chyn- nulleidfayr Arglwydd. Aconiddyl- ech deimlo yn neillduol yn bresenno/, pan yr ydych yn »weled teuln lluos- og, o blith y rhai a groeshoeliasant y Messiah gynt, yn dyfcd mewn modd cyhoeddus i broffesu y Nazaread croeshoelicdlg, ac i ymroddi yu wcl- edig i wasanacth Mab Duw, ac i ymuno gyda ni i addoli yr Arglwydd, yr hwn yn unig sydd yn tilluog i'u hachub'. Ië, gyd-Gristionogion; os ydych yn dymuno anrhydeddu yr enw sydd arnoch, ac yn llawenhau yn na« ioni eich cyd-ddynion, nis gall yr amser yma lai na bod yn amser o lawenydd neillduol i'ch calonau. Galwn i göf hcddyw werth y breintiau ag yr ydŷm wcdi eu hir fwynhau, ond heb en hiawn ddefnyddio, a chyda'r dymuniad yina unwn mewii gweddi am ras Duw, a chyflwyno iddo Ef addoüad ein calonau." Ar ol gweddi a mawl, y gweinidòg a draethoüd bregcth ragorol oddiwrtlt Ioan 1. 10—13. ac yn ganlyrol a annerchodd Mr. lapidoth a'i deulu yri y rnodd canlynol:— " Gyda hyfrydwch neillduol, gyf- eillion, yr ydyin wcdi eich gweled er ys rhyw amseryn ol, yn dyfod i nno gydaniyn nhý gweddi.—Yr oeddyin yn hiracthn am yr amser y caeni eicli clywcd ÿn datgfln yn gyhoedduí», mai