Skip to main content

DYSGEDYDD tTrcfjjîio-ol. Rhif. 1,] IONAWR, 1826. THAETHIADAU. fCyp. V. TRAETHAWD AR Greulonâeh a gwrthuni j/r arfer annghyfreithlawn 0 Yspeilio llon^au a d'lryìí iwyd ar lan y mòr* vjAN fodllongddrylliadanyn niynycb gymeryd lle ar ororau Prydain, a rhai ysywaetb mor ddíegwyddor a dideimlad ag ymruthro yn lladron- aidd i ysglyfaethu eu byspail hwynt: meddyliaf fod Blaenoriaid Cym- DEITHAS ví*MREIGYDDAWL IÎHBTH- \n yn teilyngu diolchgarwch y Dywysogaeth am godi eu llais mor uchel yn erbyn y fath ysgelerder gorwarthus. Y mae mediwl am erchylldra y fath arferiad yn ddigon i glwyfo calon un Cymro diledryw, ac i beri iddo wlychu ei Iythyr à dagrau 0 waed wrth ysgrifenu yn ei herbyn. Y mae yn taro mewn modd uniongyrchol yti erbyn Llywyddy bydoedd,—yn erbyn gosodiadau peudant deddf ac cfeng- yl,—yn erbyn eyfreithiau daionus \r Ymherodraeth Frutanaidd,—yn erbyn biî a chymeriad y genedl,—yn erbyn prif egwyddorion dyngarwch,—ac yn erbyn corph ac enaid y mòr-Ieidr ei hun; a rhaid o ganlyniad, fod ei hechrysloudeb yn annrhaethadwy. • Anrhegwyd Ysgrifenydd y llythyr- yn hwn âg Ariandlws u gwohrwy, gan Gymreigyddion Rhuthyn, yn cu Cylch' wyl ddiweddnf. Yn gyntaf, gellir sylwi fod yr adyn a all gyflawnn y fath erchyllwaith yn anystyriol 0 gyfiawnder tanbeidioì y Duw Hollalluog, yr hwn y mae ei Iygaid fel y fflaman tân yn cynniwair trwy yr holl ddaear; yr hwn sydd yn parhaus gyhoeddi, gydâg awdur- dod dwyfol, uwchben pob un o ddeiliaid ci Lywodraetb, " Na Ledratta ; " a'r hwn hefyd sydd yn sicrhau yn y roodd dwysaf y caiff '.* Lladron" cu cloi allan o Barad- wys y nef, a'u cadwyno am byth yn eigionau Gehenna. Mae yr adyn a fedr rhuthro ar draws y bygythiad ofnadwy hwn, ac anturio yn mlaen yn nghancl erchyllfeydd Llougddrylliad,—pan ysgatfydd, y bydd mellt yn rhwygo yr awryr o'i amgylch, a thwrf rhüad taranau yn siglo y creigiau dan eidraed,—pan y bydd tonan cynddeiriog y weilgi yn gorwyllt ddygyfor ar ei dehaulaw, " A'r awyryn adrüaw, Y mawr drwst gau y mòr draw," ar ei aswy,—pan y bydd y Llong o flaen ei lygaid yn cael ei dryllio yn ysgyrion gan nerth y tonan, a'r crsig- iau clogwynawg o'i 61 yn gruddfau wr'.h adîeiniaw oer-wacdd waügofus a2