Skip to main content

DYSGEDYDD I'n cgnntop* HANES BYWYDAU,—TRAETHIADAU ARDDUWINYDDIAETH,&c- HANES YR EGLWYS,-----AMRYWIAETH,-----CRONICL CENHADOL,—HANES GWLADWRIAETHOL,— BARDDONIAETH,—PERORIAETH, &c. GAN WEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. 1 Cor. III. 9. "Cydweithwyr Duw ydym ni." Y PÜMMED LLYFR. ŵomer 4wwiî: DOLGELLAU, ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES.