Skip to main content

DYSG E D YD D C R E F Y D D O L. Rî«P. 11.] TACHWEDD, 1823 [Cyf. II. COFIANT Parchedig JOHIN ROGERS, A. C. Mr. Addysgydd, O bernwch yr ychydig bigion a gan'ynant o hanes bywyd y Parch. J. Rogers; yn nghyda darluniad byr o dröedigaeth rhyfeddol boneddiges ieuanc, mewn canlyniad i weddi y gwr rfuwiol hwn ar ei rhan, yn tueddu i fnddioli eich darlienwyr, y niaent i eich gwasanaeth. Ganwyd Mr. R. y 25ain o Ebrill 1010. Yr ydoedd yn fab i weinidog parchus o'r un enw, yu sirNorthamp- ton. Cafodd ei ddwyn i fynu yn Rhydychain ; ac wedi derbyn nrddau, a gweinidogaethu yn dderbyniol mewn anirywiol fannau, sefydlodd, ar arch y Senedd, yn Nghastell Bernard, ile yn esgobaeth Dnrham. Wedi dyfod yno, cafodd fod ei blwyfolion o gylch dwy fil o nifer. Yn nniongyrchol chwiliodd gydamanyldra iyiwddygiad a chymeriad pobl ei ofal, fel y gallai wybod pwy oeddynt gymwys, a phwy ©eddynt annghymwys i agoshau at fwrdd yr Arglwydd. Ymddyddanai yn garedigol â'r anfucheddawl, ac ymdrechai yn ddibaid i addysgu yr anwybodus yn ffyrdd, ac athrawiaeth- auduwioldeb; i'r diben i'w haddasn i fod yn aelodau addas o eglwys Crist. Yr oedd yn neillduol ofalus rhag y byddai neb plant tylodion yn cael eu dwyn i fynu mewn anwybodaeth a segurdod. Ac wedi llafurìoyn ìlwydd- tannus yn y lie hwn o gylch nn mlyn- edd ar bymtheg symudodd i GroglÌHj ac yma darf'u i " ddeddf yr Unffurf- iaid" ei gyrbaedd, a chafodd, meẅn modd creulon, ei fwrw o'r weinidog- aeth. Ond yn wyneb hyn, cymaint oedd ei gaiiad ateneidiau, fel yr oedd yn myned o amgylch yn barhaus i wneuthur daioni. Cofleidiai bob cyíìe i ddweyd am Grist. Teithiai dros fynyddoedd, trwy eira trwm, aq oer- der llym i bregethu efengyl g'ra&i diodion yr ardaìoedd ; ac er ei fod yíi Uafurio aui ddim, nid oedd ei lafur ya annerbynioi, nac yn ofer. Yr oedd bob amser ac yn mhob man yn hynod. ofalus i santeiddio dyddyr Arglwydd, ac ymdrechai ynegniol i ddiddymu yr arferiadau annuwiol oeddynt yn tu- eddu i'w halogi. Yr oedd hefyd ya nodedig o ran ei haelfrydedd, Yr j oedd ei dŷ a'i gôd, bob amser ya agored i dderbyn a chynnorthwyo gweinidogion tlodion;—a chyfranai yn siriol, yn ol ei alìu, tuag at gyflawni diffygiadau y rheidns. Yr oedd hcfyd yn meddu ysbryd gwrol ac annibynol, yr hyn ydoedd dra angenrheidiol yn y dyddian ter- fysglyd yr ydoedd yn byw ynddynt. Yn yr oes hono, yr oedd gweinidogion yn aml yn gorfod troi yn filwyr, ac nid anfynych y cyfarfyddid dyn yn swyddog milwraidd ac yn brcgethwr! 2 S