Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDÜOL Rhif. 9.] MEDI, 1823 Cyf. II. COFIANT Parch. JONATHAN POWEL. " AC mi a glywais lef o'r nef yn âywedyd wrthyf, Ysgrifena gwyn eu byd y meirw y rhai sy'n marw yo yr Arglwydd, o hyn allan, medd yr Ysbryd, fel y gorphwysont oddiwrth eu Hafur, a'u gweithredoedd sydd yn eu canlyn hwynt." Gorphenhaf 6,1823, am haner awr wedi naw o'r gloch y bore saboth, bu farw Mr. Powel, wedi dioddef hir gystudd o un mlynedd ar ddeg ar hugain yn dawel ac amyneddgar, garweddodd rhwng erchwyiiion ei wely aio un mis ar hugain—gan barhaus ddywedyd, Pa ham y mae olwynion ei gerbydau yn cerdded mor araf. Y rhai a ganlyn yw ei eiriau diweddaf, " Mae gwlad fras tn draw i'r bedd, lle nad oes neb o'i phreswylwyr yn dywedyd, Claf ydwyf mwyach; Yr ochr draw i angau a'r bedd Mae maesydd gwyrddion hardd eu gwedd; Lle mae fy Mhrynwr mawr mewn bri, Mewn corph cyffelyb i'n cyrph ni." Llawer noswaith y dywedodd, Go- beithio y byddafwédi hedegadrefcyn y boreu ; dau beth sydd arnaf eisiau, eael fy hun yn fwy parod i ymadael à'm gwraig a'm plant, a'r dystiolaeth yn fwy eglur ; ond y mae hi yma a'r graig yn sicr dan-fy nbraed. Pan oedd y eyfeillion yn bresennol dywedodd am iddynt ddyfal barhau meẃn gweddi, a glynu yn eu proffes hyd y diwedd; hyn yw cysur fy mhroffes o'r dech- reuad. Ti a gedwi mewii tangnefedd heddychol yr hwn sydd a'i feddylfryd arnat, am ei fod yn yraddiried ynot. Ymddiriedwch yn yr Arglwydd byth, o herwydd yn yr Arglwydd üduw y mae cadernid tragywyddol.' Dywed- odd, ' Yr hyn a bregethais i eraill yw fy holl gysur; nid oes genyf ddim arall i bwyso arno ond Iesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio ;— ' Mae brodyr i mi aeth yn mlaen, Yn holliach bob yr un, Dengmil ofiloedd yw eu cân, Er hyu nid y'nt ond un.' Y rhai a lewenychant niewn hyfryd- wch, ac a orfoleddant pan gaffont y bedd. Pwy Gristion na hiraetha mwy am ymddattod, a myned atynt hwy------ O sŵn y byd yn ddigon peli; Bod gyda Christ sy gan mil gwell.' Galwodd ei deulu aty gwely, ac a ddywedodd wrthynt, ' Fy mhlant an- wyl, yr wyf yn meddwl fy mod yn eich gadael; y peth cyutaf sydd genyf i ddweyd wrthych, yw, am i chwl gofio eich Creawdwr yn nyddiau eich ieuengctyd, ac ymofyn am wir dduw." ioldeb erbyn ma/-w; byddaf âa 2 K