Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. Rhif. 7.] GORPHENHAF, 1823. [Cyf. ii. COFIANT Mrs. DÍNA PIERCE. Mhs. Pierce oedd wraig Mr. John Pierce, Canwyllwr, Treífynnon, yr hon a ymadawodd a'r bywyd hwn y 25en, o Fehefin, 1822. Yr oedd ei meddwl, fel y dywedai, ar amserau dan argyhoeddiadau dwys a diíìifol yn nghylch ei chytìwr ysbrydol er pan eto yn eneth ieuanc. Ond, fel yr oedd hi yn tyfu fynu mewn oedrao, gwisgwyd hyny -ymaith i raddau mawr; eto na adawyd mo honi byth yn Ilwyr, heb ofu a dychryn rhag peçhu, a digio Duw, hyd yn oed pan yn fwyaf ysgafn ac ofer. Gwedi bod yn gwrando am flynyddau yn y Ue, derbyniwyd hi i gymundeb eglwysig gyda'r Anymddibynwyr, yn y dref a enwyd uchod, Mai 5ed, 1816. Gan gofio un o'i dymuniadau di- weddaf, " Os dywedwch ddim ar fy ol i, na ddywedwch ddim ond am y gras a'r daioni a ddangoswyd i mi oddiwrthyr Arglwydd,fel pechadures fawr ac annheilwng;" felly y mae genyf yn awr y gorfoledd, i gyhoeddi er clod i ddwyfol ras, iddi gael ei chynal yn ddi-gwymp hyd y diwedd ; ac yn ol ymddangosiadau (barned y darllenydd) iddi ymadael mewn gobaith da, goruchafiaeth a gorfoledd. Trwy ymweled â hi mor fynych yu ei hir gaethiwed a'i chystudd, a barha- odd dro* amryw fisoedd, yr oeddwn yn cael cyfleustra i sylwi ar sefyllfa ei meddwl o bryd i'w gilydd : a chefais yn wir, brofiad dymunol yn fy meddwl fy hun, o wirionedd y geiriau a ddy- wedodd yr Ysbryd G!ao trwy Solomon, *'< Gwell yw myned i dý galar, na myaed i dŷ gwlcdd," Ac mcwu hyder y byddai rhai o'i dywediadau dan feudith yn fuddiol i ereill, ad- roddir ynia rai o lawer o honynt. Wrth siarad am dani ei hun fel car- charor dan gadwynau cystudd, dy- wedai, " Nid oes yn bresennol ond gadael y c'wbl i'r Arglwydd ; nid oedd ond hyny o'r bîaen; gwyddai yr Arglwydd yn dda, pa fodd i fy nhrin i, pe cawswn i bob peth yn llwydd- iannus ac wrth fy niodd, y mae yn debyg y buasai yu Hawer gwaeth arnaf nac yw hi; na buasai genyf mo'r hyder gwan sy geuyf yn awr. Efe a wyddai mai pethau chwerwon oedd orau i mi. Da y gwnaeth efe bob peth ; a phe gadawsai efe un peth i mi i'w wneuthur er iechydwriaeth, buasai hyny byth heb ei wneuthur." Byddai yn fynych yn uechreuâd ei chystudd mewn trallod trwy ofnau ac amheuon, yn nghylch ei chyflwr tra- gywyddol, dywedodd un tro, " Mi ddymunwn i chwi fod yn blaen ac yu onest gyda mi." Atebais, nu' ddy- munwn fod felly; ond ein bod yn greadnriaid ft'aeledig mewn gwybod- aeth am gytìyran ein gilydd ; nad yw meddygon ddim bob amser yn sicr o wir natur cleíyd a sefyllfa y rhai y byddont yn gweini meddyginiaeüi iddynt; eto, eu bod yn ddigon hy- derus fod y pethau y maent yn eu rhoddi yn dda, ac iddynt fod o'r Hes mwyaf i eraill mewn cyffelyb amgylch- iadau: ac felly fy mod innau yu sicr fod Iesn Grist, ei gyfiawnder, ei waed, a'i ras, -yn addas a digonol er ei hiechyd ysprydol hithau. Dwfdodd yn awr i mi lefaru y boiau y derbya- 2 B