Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. Rhif. 11.] TACHWEDD, 1822. Cyf. I.] TRAETHIADAU. PREGETH. Ÿ BYD YN NGHALONAU MEIB10N DYNION. " Efe a wnaeth bob peth yn dêg yn ei amser: cfe a osododd y byd hefyd yn eu calonau hwy, fel na allo dyn gael allan y gwaith awnaethDv\v oV de- chreuad hydy diwedd" Pregethwr3. 11. MAE y prophwyd breinioJ, íel ysgrifenydd philosophaidd a moesol, yn darlunio dull y byd hwn; yn yr hyn y mae efe yn sylwi ar brydferthol drefnnatur; rhyfeddol ddoethineb, acanfeidr- ol ddyfnderoedd dwyfol rhaglun- iaeth. Oddiyma sylwn ar dri pheth. I. Tegwch a chysondeb dwyfol weithredoedd. II. Y gwasanaeth, neu y defn- ydd, oedd Duw yn ei olygu 'i feibion dynion wneuthur o hon- ynt. III. Analluogrwydd dynion i ddirnad, a chael allan, waelod- ion dyfnderoeddgweiíhredoedd Duw. IV. Ychydig o gasgliadau. I. Tegwch a threfn dwyfol weithredoedd, natur, a rhaglujì- iaeth; Efe a wnaeth bob peth yn dèg yn ei amser. Sylw, 1. Pob peth sydd ac iddo fod gwiriawl, (positŵe ex- istance) o Dduw y mae; Efe a wnaeth bob peth. Sylw, 2. Duw ydyw doeth, ac hollalluog Drefnydd, a Phen- llywydd pob peth sydd yn cy- meryd lle. Efe sydd yn gosod brenhinoedd areu gorsedd-feinc- iau, ac yn eu tynu i Iawr. Mae gwallt ein penau yn gyfrifedig ganddo; ac ni syrth aderyn y tò i'r ddaear heb ei law ef. Sylw, 3. x\lae tegwch odiaeth,' prydferthwch rhagorol, a chy- sondeb rhyfeddol, yn holi weith- redoedd Duw. Pa un a wnelom ai edrych ar y greadigaeth, nea ragluniaeth.maepob pethyndêg. Os edrychwn arno yn tywallt ei farnedigaethau ar ei elynion, megis boddi Pharaoh a'i luoedd yn y môr, neu yn gwaredu Israel o'u eaethiwed, a'u dwyn yn ddi-« angol trwy ganol y môr, y mae ei ogoniant yn dysgleirio yn anfeidrol brydferth. - Mae pob peth yn dèg yn ei amscr. Mae llawer o bethau tèg ynddynt eu hunain yn cael eu hanrahryd- f«rthn trwy eu hanaraseru. Máe dynion yn fynych am ragflaenu atnser Duw,megis Israel afynenf 2S