Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. RlIIF. 10.] HYDREF, 1822. Cyf. I.] HANES BYWYD Y DR. SAMUEL FINLEY. Ganwyd Dr. Samuel Finley yn yr Iwerddon, yn y flwyddyn 17ì5. Cafodd ei ddwyn iadjia- byddiaeíh o'r gwirionedd yn moreuddydd ei fywyd. Pan nad oedd ond chwech oed, clywodd bregeth, ac a gafodd ei harddel i wneuthur argraff parhausar ei galon. Er pan glywodd y bre- geth hon, teimlodd ddymuniad cryf yn ei feddwl i fod yn wein- idog yr efengyl. Pan oedd yn bedair ar bymtheg oed, aeth trosodd i America; lle cafodd bob manteision dynol i'w gym- mwyso i'r weinidogaeth. Pan oédd yn bump ar hugain oed, cafodd ei urddo, a bu yn Ha- furio yn ddiwyd, ac yn llwydd- iannus yn ngwinllan íesu Grist, hyd nes yr oedd yn un mlwydd ar ddeg a deugain, pan gafodd ei symud oddiwrth ei waith at ei wobr. Bu dros y pum mlynedd olaf o'i fywyd, yn Flaenor (pre- sident) ar yr Athrofa yn Jersey Newydd, i ddwyn i fynu wyr ieuainc i'r weinidogaeíh. Pan ddechreuodd ei glefyd, nid oedd ganddo un disgwyliad fod ei farwolaeth yn agos. Dy- wedodd wrth ei gyfeillion, 'Os yw fy ngwaith wedi darfod. yr wyfynbarod i fyned, ond nic3f ydwyf yn meddwl mai felly mae. Mae gan Dduw lawer o waith i mi eto, cyn fy nghymeryd ym- aith/ Yn nghyich mis cyn ei farw- olaeth, pan hyspyswyd iddo gan y Physygwyr, fod ei afiechyd yn ymddangos yn anfeddygin- iaethol, amlygodd ei fod yri gwbl foddlawn i ewyllys Duw; ac o'r pryd hyn hyd ei farwolaetb, ymroddodd i drefnu ei dý. Pari ddywedwyd wrtho wedi hyn,nad. oedd yn debyg i fyw ond ych- ydig o ddýddiau, cododd ei lyg- aid tua'r nef a dywedodd, ' Yna croesaw Arglwydd Iesu.' Y sabboth cyn ei farwolaeth. dywedodd un o'i Physygwyr, fod cyfnewidiad arno, ag oedd ynì arwyddo fod ei ymadawiad ger- Uaw, ' Yna,' eb yntau, ' dyged yr Arglwydd fì yn agos ato eí hun. Yr wyf wedi bod yn dis- gwyl, gydachwennychiad mawr, am wlad yr addewid: ond yr wyf wedi rhyfeddu yn fynych; fod Duw wedi fy nyoddef i fyw, ac wedi ihyfeddu yn fwy, ei fod wedi fy ngalw i bregethu yr efengyl. Nerthodd fi yn fynycb. yn hynod yn y afwaith, ac er i 2 O