Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. RHlF. 9.] 3IEDI, 1822. Cyf. I.J HANES BYWYD YPARCH. WILLIAM EFANS, STOCPORT. (Parhad o tu dal. 228.) Dyn'ODwyd ei symudiad o Bont-y-gogledd i Stocport á'r teunladau anrhydeddusaf at y ddwy gynnulleidfa. Yn Rhag- fyr 1801, daeth i gynnorth- wyo yr eglwys yn Stocport,ag oedd y pryd hyny heb weinidog; a gwahoddwyd ef yn daer ac unawl gan yr eglwysa'r gynnull- eidfa i gymeryd eu gofal gwein- idogaethol. Ond am fod pobl Pont-y-gogledd, er yn ychydig mewn rhif, ac heb allu gwneyd nemawr at ei gynhaliaeth, yn taer erfyn ei arhosiad gyda hwynt, dychwelodd ateb nacäol. Cyn hir, amlygwyd dymuniad drachefn iddosymud i Stocport.a derbynioddail-wahoddiad serch- oglawn oddiwrthynt; yna wedi dyfal bwyso y mater, a cbael Gweinidog derbyniol i'w anwyl gyfeillion yn Mhont-y-gogledd, ymadawodd à hwynt, gan addaw dyfod i'w gweled bedair gwaith yn y fiwyddyn; a dechreuodd ei lafur cyhoedd yn addoldý Heol-y-berllan, Stocport, Medi 29, 1803. pan y sefydlodd yno gyntaf yr oedd yr achos yn dra isel—Yr eglwys yr hon oedd gynnwysedig o 18 aelodau. yd- oedd yn gwneyd i fynu y rhan amlaf o'i wrandawyr; ond bu ei lafur, dan fendith ddwyfol, yn foddion i liosogi y gynnuJleidfa i raddau dymunol, ac yr ydoedd arwyddion boddhaol o les ys- prydol yn cydfyned â'i bregeth- an. Wedi sefydlu yno, nid hir y bu cyn chwilio i mewn i an- sawdd crefyddol y wjad o ara- gylch, ac er ei alar canfyddodd fod îîawer o leoedd yn dra thy- wyll ac ymddifad o'r efengyl. Wrth weled cynifer yn cyflymu tua thragywyddoldeb, heb wybod dimamfforddyriachawdwriaetb, llanwyd ei galon â thosturi, yr hyn yn y canlyniad a fagodd " Undeb Crefyddol Sir Gaer" er cynal pregethwyr teithiol. Wedi bod fel offeryn i ffurlìo ^r Un- deb hwn, parhaodd Mr. E. i lafurio yn tfyddlon a diflino wrthddwyn yn mlaen ei achos- ion pwysig. Arferai gymeryd taith bob haner btwyddyn i ym- weled A'r pregethwyr perthyno' i'r Undeb, a chafodd yr hyfryd- wch o weled fod goleuni cre- fyddol a duwioldeb yn enill tir yn gyflym trwy'r ardaloedd, ac nad oedd ei lafur yu ofer yn yr Arglwydd, 2 K