Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. RlIIF. 8.] AWST, 1822. Cyf. I.] IIANES BYWYD YPARCIL WILLIAM EFANS, STOCRPORT. Y Parch. W. Efans ydoedd nnigblentyn Efan aJane Efans, o'r Bala, yn Meirionydd, a an- wyd yn Mai, 1773. Perchid ei rieni yn fawr o herwydd eu deall a'u duwioldeb, yr hyn a barodd i'w tv' fod yn gyrchfa eu cymydogion callaf, a'r gweinid- ogion enwocaf yn y dywysog- aeth. Y cyfeillachau hyn oedd- ynt dra buddiol i Efans ieuanc, ac arferai ddywedyd "na welodd erioed amser gwell i dderbyn a magu argraffiadau dwyfol, na'r blynyddoedd a dreuliodd dan gronglwyd ei rieni." Un tro yn neillduol yn moreu- ddydd ei l'ywyd, cyrnerodd ei dad ef o'r neilldu, ac yn y modd serchocaf, gyda llawer o ddagr- au, erfyniodd arno ystyried peth- au tragywyddoldeb, gan ei an- rhegu â Ilyfr a dymuno arno ei ddarllen yn sobr. Fr olygfa doddedig hon y priodolai ei wasgfa arosol gyntaf, gyda gol- vvg ar gyflwr ei enaid. Ni phrof- odd lawer o ddychryn deddfol fel rhai ag sydd wedi eu magu mewn tywyllwch a hir rodio íFyrdd pechod, ond cr ynfachgen daeth i wybod a pharchu yr ys- grytbyr ian, a chynnyddodd ei brofiad crefyddol mewn modd graddol a thawel, Am hyny dywedai ei fod yn anaddas i bre- gethu " Ofn yr Arglwydd : " ei destyn dewisol ydoedd " An- chwüiadwy olud Crist." Dan reolaeth y teimladau hyn magwyd yn ei fynwes dueddiad cryf at waith y weinidogaeth; ac os sonid am ei sefydlu mewa rhyw alwedigaeíh fydoJ, gwrth- wynebai gyda brys, " Na, gwell genyfji fodyn bregethwr.'''' Ei dad duwiol, gan obeithio y bydd- ai i ddoeth drefniadau rhaglun- iaeth wireddu ei ddymuniad, ac yn deimladwy o werth addysg er bod yn dderbyniol a defnyìddiol, a'i cynnaliodd bum mlynedd dan olygiaeth athraw rhagorol.gyda'r hwn yr oedd ei gyiniydd \\\ ngwahanol ganghenau dysgeid- iaeth yn ganmoladwy iawn. Yr amser hwn yr oedd ei awydd am lyfrau yn arddangos syched ei enaid am wybodaeth gyffredinol; ac mor afaelgar ydoedd ei gof, fel y meclrai gyda rhwyddineb, adolygu yn ei feddwl, ac adrodd à'i dafod sylwedd yr hyn oll a ddarllenal. Ymhyfrydodd yn neillduol yn'sgrifeniadau yrhen foirdd Cvmreiír.ac vmroddodd \\\ ' 2 F