Skip to main content

DY8GEDYÜD CBEFYDDOL. Rhif. 7.] GORPI^NHAF, 1822. [Cyf. I. HANES BYWYD JOHN FRANCIS, RIIỲD-HIR, GERLLAW PWLLHELf. "Coffadwriaeth y cyfiawn fcydd fendigedig, a'r cyfiawn fydd byth mewn coífadwriaetb, ond enw y drygionus a bydra." GanwydJohn Francisynmhlwyf Llanor, yn agos i Bwllheli, yn awydd Gaemarfon, yn ý flwydd- yn 1750. Ni dderbyniodd ond ychydig ddysg pan yn blentyn; aeth i weini pan yn ieuanc i felin Clynenau, yn agos i Ben- morfa; ac wrth wrando offeiriad o'r enw Mr. Uugbes (onà yu fwy adnabyddus wrth yr enw Hughes fawr) y dechreuodd fe- ddwl gyntaf yn ddifrifol am ei enaid. Pan fu farw ei fam, bu raid iddo ddyfod adref at ei dad Franeis, yr hwn oedd yn byw yn Melin Rhyd hir; bu yn daiwyd a fiyddlon yn ei alwediga*?th, a gwuaeth lawer o leshad f w deu- lu, ac efe afagodd ei ffawd jeuaf sefWilliam Francis, yr hwnsydd yn aẃr yn byw yn Melin Rbyd- hir. Paû ddyehwelodd o Ben- roorfa i gymydogaeíh Pwllheli, yr oedd achos ei enaid yu pw\ so arno ar brydiao, ac aeth yu nahen amser i wrandoy Parchedig a'r duwiol Rees Harris, gweinidog yr yinueillduwyr yn Mhwllheli, yr auiser hwnw; a chafodd hyí- rydwch a. chysur urawr i'w te- ddwl yr amser cyntaf wrth ef wrando; ond bu rai biynyddoedd wedi dyfod adref, ac wedi iddcr briodi, cyn rhoddi ei hun yn gyf- lawn i egiwys Dduw. Bu Mar- garet Francis, ei wraig, laWer o flynyddoedd yn aeiod hardd a defnyddiol, ac yr oetìd arwÿdd-: ion neillduol arni ei böd yn cara íesu Grist mewn gwirionedd, a bod ei achos ef yn agos at ei raeddwl, Hi a fu oddiamgylch pymtheg miynedd yn glaf iawn, ac yn yspaid yr holl anjser hwnw yr oedd gofal, amynedd, a thir- iondeb John Francis i'w ẃeted yn neilìduol tu ag ati, yn ei holì gystudd, a bu yn ffyddlawn ytn~ drechu gweini pob cysur, a chy- morth iddi nos a dydd, i'e, \n mheli uwchlaw ei allu, yr byn a fu ü niwaid r'w iechyd : & hi a fu farw yn n'ghylch chwéch rol^nedd o'i fiaen ef, fel yt oedd lle i fe- ddwi, yn yr Arglwydd. Ni bu ganddynt bíant. Yr oedd y ddau yn neillduol o g^redig" i wernidogion yr efengýl; nid oedd dirn yn orraod ganddynt ei• wneuthur iddýnt; byddai ea hoJi ynaddygiada'u yn preíi eu bod yn ymliyfrydu yn y gwaiili o wehii iddynt; ac y caae degatt yn aros hyd liedàvw, a dvstiol- 2 B