Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL. Rhif. <>•] MEHEFIN, 1822. [Cyf. I. HANES BYWYD PARCIIEDIG TIIOMAS SPENCER, [Parhad o tii dal. 132.] WEDI gosod ger bron y dar- llenydd, (yn y llhifyn diweddaf) ycbydig o amgylchiadau bywyd Spencer, yn bresenol dymunwn ei sylw at grynodeb byr o nodweddiadau penaf ei gymer- iad. Nid oes dim yn well i'n cyfar- wyddo ar ein gyrfa, na hancs buchedduu. Y» y buch-draelh- awd mae y mauw yn llefaru eto. Yma wrth ddarllen awr neu ddwy, cyrbaeddwn yr addysg' y bu dyrtion dysgedig trwy eu hoes yngasglu. Wríhsylwi ar euffael- eddau, eu llwybrau, a'u llwydd- itiiìt hwy, cawn nodedig ocheJ- iadau, gwerthfawr gyfarwydd- iadau, a hyfryd annogaethau i'n harwaîn yn mlaen. Gormodd colled ynte fyddai gadael i Spencer fyned beibio heb ddim ond byr graffu ar amgylchiadau ei fywyd; gan hyny, cymerwn olwg fer ar ei ddynweddiadau neillduol fel Dyn, Cyfaill, My- FYRIWR, CrISTÍON, PrEGETHWH, a Gweinidog. Fel Dyn, yr oedd yn hael, rhwydd-galon, an- nibynol, anfursenaidd, di-ddrwg- dybus, a diragrilh. IÍael:— Yr oedd ei gôcl, eî law, a'i galon yn gysegredig i:r rheidus ac achos Duw. Rhwydd-galon:— Yr oedd yn dwyn ei galon megis mewn cawg o wydr gloyw; hawdd ei chanfod trwy ei wedd a'i eiriau; dywedai ei feddwl yn ddidwylr a didderbyn wyneb. Annibynol:—Ni wnai, ac ni pheidiai a gwneyd, yn groes i'w gydwybod i foddio undyn. An- fcjrsen.udd :—Efe a ffieiddiai bob coeg ymddangosid, a cbar- ai symledd mewn ymddygiad, gwisgiad, amoesau. Di-ddrwg- üybüs :—Ni adawai i feddyliau cas am neb lenwi ei galon; barnai eraill wrtho ei hun, a meddyliai y goreu am bawb. Diragrith: Cael ei law oedd cael ei galon. Ni ehynnygiai y gyntaf beb fod yn ewyllysgar i roddi yr olaf. Fel Cyfaill, yr oedd ynwresog, anhunangar, a serchog. Gwres- og:—Yr oedd tanbeidrwydd ei gyfeiUgarwch yn ganfodadwy yn ei holl \mddygiadau; yn ei lythyrau tiriou, ei gynghorion pwysig, a'i ymdrechiadau egníol i wneuthur llcs i'w gyfeillion. Anihwangar :—Nid cyfeillachu yr ydo,edd Spencer er niwyn cnw a chyfoeth, nid ymawyddu atn gyfeillion mawrion er niwyn \mddangos yn geimwch, ond