Skip to main content

CREFYDDOL. Rhif. 5.] MAI, 1822. [Cyf. I. HANES BYWYD, PARCUEDIG THOMAS SPENCER. AT OLYOYDD Y DYSGDYDD. Mr. Addysgydd,—Cafodd y pigion canlynol o hanes bywyd a gweiuidogaeth y Parch. Tho- mas Spencer, eu cynjmeryd o goíiant ruanwl a godidog a gy- hoeddwyd yn Saesonaeg gan y Parch. Dr. Raffles, Llynlleifiad. Y mae yr hanes yn bwysig—yn hynod—yn ddenawl—ao addysg- iadol. Y mae wedi bod yu dder- byniol a îlesol iawn yn Lloegr —meddyliwn y gall fod felly i'r Cymro; yn neillduol i'r Cristion icnanc—i'r Prrgethwr ieuanc, ac i'r Gweinidog ieuanc. S. R. Drefnewydd. Ganwyd y Parch. T. Spencer yn rlertford, lon. 21, 1791, o rieni oeddyntenwog mewn duw- ioldeb, a pharchus iawn yn y cylch abenodwyd iddyntsymud ynddo. Yr oedd ei ymddygiad- au yn ei febyd yn arddangos meàdwl cryf.a gallasid yn hawdd ddarogan y codasai i enwog- rwydd. Yr oedd ei gof yn af- aelgar—ei duedd yn ymofyngar, al awydd at lyfrau yn ddidor. Iloífai unigedd er mwyn cael tawelwch i fyfyrio. Carai gyf- eillach dynion gwybodus, a def- nyddiai bob cyfle i gael gafael raewH gwybodaeth. Trwy hyn yr oedd yn cynnyddu yn gyflym- ach na neb o'i gyd-oedion. Cyn bod yn burap oed, collodd y fam serchocaf. Soddodd yr er- gyd yn ddwfn i'w dyner galon, a gadawodd efíaith nad oedd modd ei llwyr ddilëu. Ei du- edd oedd bod yn neillduol gell- werus, eto weithiau byddai braw am ei gyflwr yn llanw ei enaid ; ac un tro mor ofnadwy ydoedd dychrynfëydŵ cydwybod, nes y penderfynodd mewn gloes o an- obaith, derfynu ei hoedl.—Trwy hyn daeth i adnabod, yn foreu, wendid dyn. Dysgodd wyliad^ wriaeth, a chyrhaeddodd addas- rwydd neillduol i drin profiadau, a chyfeirio yr anobeithiol at Grist. Yr amser hyn dechreu- odd ei awydd at Bregeíhu ym- ddangos. Pregethwyr a phre- gethau oeddynt brif destynau eî ymddyddan a'i feddwl. Deeh- reuodd ddynwared pregethwyr, &c. A raedrai ddynwared mor naturiol, cyfansoddi mor gyw- rain, a thraddodi mor hyawdl, nes yniJI iddo ei hun yr enw 'Pregethwr Bach.' Wrtbwel- ed ei awydd am wybodaeth mor danbaid, ymdrechodd ei Dad roddi iddo bob cymorth yn ei allu. Ond er ei aíar ei htin, a'i 11