Skip to main content

- Ÿ DYSGEDYDD CREFYDDOL. Rhif4.] EBRILL, 1822. [Cyf. I. HANES BYWYD, PARCHEDIG MR. BAGOT, Y Parchedig Mr.Bagot a fu Weinidogo'rEglwys Sefydledig yn yr Iwerddon yn nghylch deu- ddeg mlynedd. Eithr nid oedd ond y dall yn tywys y dall, hyd o fewn deg mis i'w farwolaeth; pan welodd Duw yn dda ei wir ddychwelyd ato ei hun. Dros yr amser byr yma ag y bu yn gwir lafurio yn ngwinllan lesu Grist, yr oedd yn wresog, ilafurus, a llwyddianus, Sabboth y boreu yn y flwyddyn 1802, y teiralodd çi hun yn gyntaf heb fod yn iach. Dymunodd Mrs. Bagot arno beidio myned i'r Eglwys, ond dywedodd, na siomai efe y bobl. Pregethodd gyda neiilduoi ar- ddeliad oddiwrth y testyn, " Yr hwusydd ganddoglustiaui wran- do gwrandawed," heb un teimlad o boen. Pan ddarfu yr addoliad teimlodd ei hun yn wan iawn— aeth i'w dŷ gydag anhawsdra. ac yn union i'r gwely.—Dydd Llun a dydd Mawrth, yr oedd yn bur llesg, ond nid ynboenus iawn- Yr oedd ei feddwl mewn hwyl melus a dedwydd, o hyd yn gwe- ddio, ac yn molianu Duw, am ei drugaredd a'i geryddon tadol a thyner. Mercher y boreu, bu dros rai oriau heb ddywedyd dim. Go- Ebrih ÌSZZ.] fynodd Mrs. Bagot iddo, A oedá yn boenus? 'O nag wyf, nag; wyf,' ebe yntau, *yr wyf yn profi Uawenydd annhraethadwy—Ni fum erioed mor ddedwydd—A. fum mi mewn Uewyg ? Meddyl- iais ? mi weled y nefoedd.—Yr wyf yn myned yno.—O pe baech chwi yn gwybod yr amlygiadaa a gefais o gariad Duw, ni chwen ychech fy nghadw o ogoniant.' Dywedodd yr un pethau, a llawer ychv^aneg wrth Mrs. N. ei Fam- y'nghyfraith—Dywedodd hithau Ei bod yn gobeithio nachaifarw yn bresenol.ond ei adael i fod o íawer o ddefnydd yn yr Eglwys* 'O,'ebe yntau, 'na ddywedwch felly: nid allwn fyw yma, ar ol y pethau a welais—pethau na ellir eu hadrodd â thafod dynol.* Yr oedd edrychiad tawel a siriol amo cyn hyn, ond yn awr ym- ddangosodd y fath dywyniad dis- glaer yn ei wynebpryd, ag oedd. yn achos o syndod i bawb ag oedd yn ei weled. Pun ddaeth Medd- yg a dywedyd nad oedd yn gwel- ed dim arwyddion marwolaeth arno, dywedodd,' Byw neu farw, ewyllys yr Arglwydd a wneler; ond na wenieithiwch i chwi eich hunain.—Dangoswyd i mi ya eglur fy mod yn myned i ogon^