Skip to main content

DYSGEBYDD TACHWEDD, 1821. ANNERCHIAD. Y maè yn gysur genym feddwl fod syehed am wybedaetb yn gyffredinol; ac am wybodaeth grefyddol yn cynnyddu y'mhlith eincenedl, yn neillduol yn mysg ieuengctyd. A dywenyddgen- ym feddwl fod cymaint o ym- drech yn bod am dori eu syched, írwy gyhoeddiadan o'r argrafí- wasg. A dymuniad ein calonau ydyw fod llwyddiant ar bob cy- hoeddiad ag sydd yn tueddu at ogoniant Duw, a llesad dynion. Eto yr ydym yn ystyried nad yd- ydyw yr hyn oll sydd yn cael ei gyhoeddi yn ein gwlad yn didd- ymu yr angenrheidrwydd am y eyhoeddiad, yr hwn yr ydym yn bresenol yn ei gynyg i ein cyd- Wladwyr. Er cymaint sydd o foddion gwybodaeth yn ein gw- lad, nid oes gyfartalwch rhyng- ddynt ag anwybodaeth cyfíredin- òfybobl,------nidydyntond ych- ydig mewn cydmariaeth i'r hyn sydd mewn rhanau eraill o'r byd, ac o'r wlad. Gan hyny eglur yw fod lle gwag yn y maes crefydd- ol yn Nghymru; a llenwi rhan o hono yw dyben y cyhoeddiad cynnygiedig. Ond fel y gallo ein cydwlad- Wyr farnu trostynt eu hunain pa Un a fydd y cyhoeddiad yndebyg o ateb y dybenhwn a'i peidio, yr ydym yma yn cyhoeddi y bydd yn gyffredinol yn cynwys y peth- uucanlynol:— 1. Hanes bywydau dynion en- wog mewngras a gwybodaeth, ac yn enwedigrhai felly o Gymry. 2. Traethiadau byrion ar ddi- winyddiaeth, moesoldeb, &c. a sylwadau beinmdol ar wahanol ranau o'r Gair. 3. Hanes yr eglwys yn fyr o ddyddiau yr apostolion, i gael ei barhau orifyn i rifyn. 4. Golwg ar ddechreuad a chynydd gwahanol sefydiiadau crefyddol. 5. Hanes crefjddol.cartrefol a thramor, yn enwedig y cenhadon. 6. Hyspysiadau. 7. Ararywiaeth. 8. Hanesion Gwladwriaethbl, 9. Barddoniaeth, 10. Peroriaetb. Naturiol meddwl y bydd rhai yn barod i ofyn, "Pwyyw y cyhoe- ddwyr, a pha fath beth yw eu heg- wyddorion?" I hyn y maent yn hyf i ateb—fod eu heuafiaeth er dyddiau Crist—eu bod yn hil grefyddol yr hen ymneillduwyr, y rhai, er eu bod wedi marw, yd- ynt yn llefaru elo, yn eu llyfrau rhagorol, a'u siamplau duwiol,— y rhai yr aeth miloedd o honynt i eu cartref tragywyddol megys mewn cerbydau o dân íflamllyd— eu bod yn dal perthynas á'r bobl a elwir yn gyffredin, yr Indepen- diaid,neu yr eglwysi cynnulleid- faol,—ííc er nad ydynt am alw neb ar y ddaear yn dad, am mai