Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1 Cyfres Newydd TAGHWEDD, 1894—Rliif. 11 Pris Tair Ceiniog FRYT CçIcLwawn íidíôoi at wasanaetb Belwŵoo Cçmru» Dan Olygiaeth ELFED a CHADRAWD. AELWTL L^lsT, _A- C3-WL^.ID HiOHmDlD. CYNWYSIAD. Darlun o Gastell Cydweli ......... Gwenllian Cydweli ............ Wyfcti'ncofio? Gan Machreth ...... "Fanny Blooming. Fair." Gan Dafydd Nicholas, Aberpergwm Yr Holiadur Cymreig (Welsfi, JYotes and Queries) ... •........' ••.' Awdlau a Chywyddau Dafydd Benwyn.— Llyma Gywydd a wnaeth Dafydd Ben- wyn, i erchi y nai yn rhydd, y Borthorion Caerdydd Barn wahanol Cymedrolwr a Llwyr-ymwrth- odwr am y mil blynyddoedd. Gan y di- weddar Barch. Christmas Bvans...... Y Dysgyblion yn Ngardd Gethsemane. Gan y Parch. J. Thomas, Merthyr Llyfryddiaeth y Ganrif ...... Llyfr newydd am Gymru ......... Yn Nyffryn Tywí, sef Brasluniau o Fywyd Gwledig. Gan y Parch. D. Rhagfyr Jones, Pontargothi...... ......... Mwyniant Mebyd. Gan Penllyn, Col- Wyu ....., ......... 406 407 410 411 412 415 416 417 418 420 421 425 P. Llew- y Parch. Llog da : neu wers ar garedigrwydd (dar- luniadol)......... Breiniau Dyn. Gan Iolo Morganwg, B.B.D. Arwr Israel. Gaii G. J., Aberdar...... Y Bwthyn ar lethr y bryn. Gan Dewi Tudur, Blaenau Ffestiniog ...... Y. Cynghor Plwyf. Gan Mrs. D. M. Rich- ards, Brynhyfryd, Aberdar ...... Dynion Safug ... ... ... ...... Adgofìon am y diweddar Barch. R. ellyn, Ficer Llangynwyd. Gan D. Phillips, Abertawe Ifan Tomos Rhys. Gan y diweddar Gweir- ydd ap Rhys............... Dwr. Gan T, Brynwyn Morgati, Amman- ford ...... ... ......... Psalm cxlvii. Gan Mrs. M. D., Bangor ... Y Gadair gerllàw'r Ffenestr......... Nis-gall y fíiam eu difa hwy. Gan Islwyn Englynion.—Y Llwynog, gàn Ap Cledwen, Gwytherin; Y Creigiwr, gan Ap Cledwen, Gwytherin ; Y Gwanwyn a'r Beddfaen, gan Briallydd, Treorci. 427 42!) 431 435 436 437 438 440 441 442 443 444 Cyfeirier gohebiaethau a llyfrau i'w ^hadolygu— * THEJ.EDITORS, « Cyfail' yr Aelwyd," LLANELLY. Pob aichebion a thaliadau at y Cyhoeddwyr—• D. WILLIAMS &[SON, ;llanelly. ^J"rai~ ■fti