Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrea N.ewydd. RHAGFYR, 1892.-Riif. lsJ Pris Tair Ceiniog. - li >J FRYTílONES: ^ Cçlcbôrawm riDíeol at wasanaetb Helwŵfc&ICçmru, DanxOlygiaeth ELFED a CHADRAWD. AELWYD ITLu^JSr .A. GWLAD LOÄîfe CYNWYSIAD. Teimysoi» fëàrhad) ... \ ... ... ... Gwyniau. Gan y Parch J. Roberts (Iolo Carnarvon) ......... Wilhelm Tell............ Y Nadolig. Gan Bdnant Cymruesau Gwiwgof. Ann Aeh Robert, neu Nânws Cae-du. Gan Mrs. E. O....... Llysenwau ,............... Y Geinach. N Gan Ap Cledwen, Gwythèrin Yr Holiadur Cymreig (Welsh Notes and Qu£ries) ... ......... ... Breuddwydion ..." '" ...... 429 433 43G 441 442 444 444 445 448 Hywel Dda a'i Gyfreithiau )Traethawd Aro- bryu yu Eisteddfod Genedlaethol Caer- narfon, 1886). Gan Oharles Ashton, Dinas Mawddwy Pryddest—" lechyd." Gan G. James (Moel- rydd), Blaenau Festiniog......... Cynonfardd fel Arweinydd Eisteddfodol. Gau Glan Tecwyn ......... ... Nest Merfyn. Gan Mrs. M. 01iver Jones ... Llyfryddiaeth y Ganrif Y modd y gwnaed Arlwydd Raglan yn larllj « Penfro............ ... ... 463 Y Gadair gerllaw'r Ffenestr .T. ...... 464 449 454 456 456 459 Cyfeirier gohebiaethau a llyfrau i'w hadolygu— ! THE EDITORS, " Cyfail1 yr Aelwyd," LLANELLY. Pob archebion a ihàliadau at y Cyhoèddwyr-^, D. WILLIAMS & SON, LLANELLY. Él AB<iUAKFWYD AH CT HOEDDWYD GAN D. WIM<MV$ AND SON* LIÍANELLŸ.