■- I OyŵesNfSddL. GORPHENAP, 1892.-^1* 7. Pris Tair Ceiniog. FRYTllONES: ,:.•.:.;...,■"' / ■ "' . /' , Gçlcbörawn rnMaoI at waöanaetb Helwŵbö ŵmnu Dan Olygiaeth ELFED a CHADRAWD. ^IEUL.WYIE) J^J^JST, .A. GWLAD LOjNTITIDID. ' ' CYNWYSIAD. Cadvan (gyd» d«lun) :'v , ...... ... Yr Holiadur Cymreig (Welsh Notes and Çueries) ...... ••■3 ...... Anhebgorion Llenor Llwyddianus/ Gun Charles Ashton ............ Breuddwydion. Gan Watcyu Wyn Mwyndra Llenor—Dedwyddwch yr Am- aethwr. Gan S. R. ... ■■• ■•'■' ■.; Y Gadair gerllaw'r Ffenestr.....• Yn Nghy.sg.od yr Allor—Dylem f'od yn ■ ufudd a Gostyngedig ... ■•• ■ •'• Emynau ... ......... Hywel Dda a'i Gyfreithiau (Traethawd Aro- bryn yn Eisteddíod Genedlaethol Caer- narfon, 1886). Gan CnáHes As'hton, Dinas Mawddwy ..: Y Lle Melusaf. Gan T. C. U. ... Sipsiwn. Gaa Morgan Evans, A C , Ystrad- felìte ............. 229 | Merch—-Ei Hawliau a'i Híawnderau. Gan Miss Helen Hughes, Llanengan...... 236 M'arwolaeth Cyntaf y Teulu, Gán Seth P. I Jones, Penclawdd — 240 Y Rhagrithiwr. Gan E. Rowlands, Meifod 241 Llyfryddiaeth y Gaurif ... ,...... Y Badd. Gan Ceulanydd ...... 243 Llen Gwerin y Celt—Chwedl am Gastell 244 West Orchard, Bro Morganwg ...... Manion ... 245 Cymruesau Gwiwgof. Gan Mrs. E. Owen 245 Pryddest—'• Temtasiwn." Gan Rhydfab Mae Heulwen clari/ y Cwmwl du. Gan Glwÿsfryn Hughes, Lerpwl Symudiadau'r Dydd' yn Nghymru—Cyrn- 247 deithasau Cyfeillgar—Anhebgorion eu 249 llwyddiant. Gany diweddar Deheufardd Y Llysoedd Barn Seisníg yn Nghymru 250 Man-Gofion am y Beirdd ... I 251 254 254 255 258 259 259 260 262 263 264 267 268 g° Cyfeirier gohebiaethäu a llyfrau iV badolygu— , THE EDITORS, / " Cyfaill yr Aelwyd," i / LLANELLY. SJgfPob archebion a íhaliadau at y Cyhoeddwyr D. WILLIAMS & SON, LLANELLY. ÜIÌGIÌAFIW'J'D A CimiOEDDWYD GAN D. WIU.IAMS AND SON, LLüNELLY.