Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyẁes Newydd. MAI, 1892. — Rhif. 5. Pris Tair Ceiniog*. ^ FRYTHONES: -à e^icbôrawn íTDíaoI at wasanaetb aelwçtrçt>í>3Cçmrut Dan Olygiaeth ELFED a CHADRAWD. AELWYD L^IsT, _A. GWLAD H.O^TYIDD. CYNWYSIAD. Islwyn (gyda darlun) ... ^......... Merch—oi Gwendidau a'i Ffaeleddau. Gan Miss Ellen Hughes, Llanengan...... Dewisol Lyfrau yr Oes hon......... Y Ddau Frawd. Gan Essyllt Wyn...... Sul y Blodau. Gan Seth P. Jones, Pen- cl'awdd Plant y Berwyn. Gan Ednant Ni waeth imi ganu na pheidio. Gan Glwys- fryn Hughes, Lerpwl ......... Hywel Dda a'i Gyfreithiau (Traethawd Aro- bryn yn Eisteddfod Genedlaethol Caer- narfon, 1886). Gan Charles Ashton, Dinas Mawddwy ............ Man-Gofion am y Beirdd. Ga'n Cenin Breuddwydion. Gan Wateyn Wyn 149 157 160 165 167 167 167 108 172 173 Darfu y Dydd. Gan W. Gruffydd Hughes, Tanygrisiau ... ... ... ... \... Oywydd—Galwad i'r wledd......... Llyfryddiaeth y Ganrif ......... Y Milwr diragrith......... Yn Nghanol y Plant:—Pethau Bychain, Gan Mrs. M. 01iver Jones (gyda ííarlun) Cymruesau Gwiwgof. Gan Mrs. E. Owen Diogi. Gan Morgan Evans, A.C., Ystrad- fellte ... ... ............ Yr Holiadur Cymreig (Welsh JYotes and Qiieries) Bedd Dafydd Gan Dyfed......... Y Gadair gerllaw'r Ffenestr......... Y Mab Afradlón. Gan Eilir Mai, Birch- grove .................. 175 175 176 178 179 180 182 183 187 188 Cyfeirier gohebiaethau a llyfrau i'w badolygu— THE EDITORS, " Cyfaill yr Aelwyd," LLANELLY. Pob archebion a rtialiadau at y Cyhoeddwyr— . D. WILLIAMS & SON, LLANELLY. ARGRAKKWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS AND SON. LLANELLY.