Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrgs Wewydd MAWRTH, 1892. — Rhif. 3. Pris TairìCeiniog, ^ FRYTllONES : \^ e^lcbôtawn flDí^oí aí wa^anaetb Helwrçbŵb C^mru, Dan Olygiaeth ELFED a CHADRAWD. AELWYTJ L-A-ILSr, J^ GWLAD IJLOILSrY-IDTD. CYNWYSIAD. Y Parch. T. Tuclno Jones (gyda darlun) ... Symudiadau'r Dydcl yn Nghymru—Gwell- iantau aesaf y Gweithiwr. Gan D. Ran- eil, A.S. ............... Y Ddau Frawd. Gan Essyllt Wyn ... Y Gair yn Creu. Gan Ap lonawr, Llan- samlet.................. Y Gwlithyn. Gan Gwilym Dyfi Hywel Dda a'i Gyfreithiau (Traethawd Aro- bryn yn Eiste'ddfod Genedlaethol Caer- narfon, 1886). Gan Charles Ashton, , Dinas Mawddwy ............ Williams, o'r Wern. Gan Hwfa Mon Madeleine: ei hanes yn rhoi nawdd i'r gwan (gyda darlun)............ Breuddwydion. Gan Watcyn Wyn Cymruesau gwiwgof. Gan Mrs. B.'Owen ... Y Glust. Gan y cliweddar W. M. Aubrey (Anarawd) 69 83 84 85 89 92 92 Gan Mr. R. H. Yr Holiadur Cymreig (Welsh Notes and Qiieries) Hen oesau a'u hanesion Thomas, Pentraeth ... Eisteddfodion y Nadolig diweddaf—Tuchan- gerdd. Y Seguryn. Y Ganwyll Frwyn ... Llen Gwerin y Celt—" Maes-Gwyr-Lleyn." Gan Carneddog, Nanmor ......... Pleser Ceisio, a Phleser Cael. Gan Miss J. Daniel, Llanelli ............ Yn Nghysgodyr Allor—Pa le y ceir y Groes ? 103 Daioni ein Duw ni sycld yn fawr. Gan Miss M. Thomas, Aberporth ...... Yn Nghanol y Plant :—Dadl—Ysmygwyr Ieuainc. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdar ............... " Mewn ffydd y bu farw y rhai hyn oll " ... Y Gadair gerllaw'r Ffenestr... ...... 93 »6 98 99 100 103 104 105 106 Cyfeirier gohebiaetb.au a llyfrau i'w hadolygu— THE EDITORS, " Cyfaill yr Aelwyd," LLANELLY. Pob archebion a ihaliadau at y CyhoedJwyr-— D. WILLIAMS & SON, LLANELLY. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS AND SON. LLANELLY.