Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfres Newydd. IONAWR, 1892.—Rhif. 1. Pris Tair Ceiniog. W FR YTIÎONES: O £\>lcb0rawn fìDíôol at wasanaetb Helwŵfcfc (tçmru, Dan Olygiaeth ELFED a CHADRAWD. ABLWYD L^.isr7 _A. GWLAD LOITYIDID. CYNWYSIAD. ^tr. Lewis Morris (gyda darlun) ......... 1 Êin Tadau, pa le y maent ? GanDjfed ...... 7 Symudiadau y Dydd yn Nghymru. Ugain Mlyn- edd: cipdrem agoriadol. Gan y Parch. D. Lewis, Llanelli.................. 8 ^r YsgolSabbotholynNghymru. GanGwalchmai 11 ^ystawrẁydd Iesu. Gan Tafolog ......... 11 fcywel Dda a'i Gyfreithiau (Traethawd Arobryn yn Eisteddfod Genedlaethol CaernarfoD, 18H6). Gan Charles Ashton, Dinas Mawddwy.....• 13 Ÿ Ddau Frawd. Gan Essyllt Wyn...... ... 16 l<ien Gwerin y Celt ............... 18 Idyfryddiaeth y Ganrif............... 19 ^fenestr tua codiad haul ........... 22 ^yrnruesau gwiwgof—parhid. Gan Mrs. E. Owen 23 Cyngbor Beecher i'w fab ......... Breuddwydion. GanWatcynWyn...... YNos. GanTalnedd............ ... Yr Holiadur Cymreig ( Welsh Notes and Queries) Man-gofion am y Beirdd. Gan Cenin ...... Cywydd y Cusan. Gan Gruffydd Hiraethog Yn Nghanol y Plant ............... Yn Nghysgod yr Allor—Y Groes. Gweddi. Nos- waith Nefolaidd. Y Cristion yn Angeu...... Y Gadair gerllaw'r Ffenestr............ Attodiad i'r Cyfaiu, a'r Frythones. " Yt Haul.'' Awdl. Gan Ceulanydd. Ail oreu yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe, 1891. Cyfeirier gohebiaethau a llyfrau i'w hadolygu— THE EDITORS, " Cyfaill yr Aelwyd," LLANELLY. Pob archebion a thaliadau at y Cyhoeddwyr— D. WILLIAMS & SON, LLANELLY. ARORAFFWYD A CHYHOF.DDWYD <!AN D. WII.MAMS AND SON. l.LANEU.Y.