( 1 ) NEWYDDION GWLADOL. y'nghyd ag amrywiol bethau wedi eu cymmeryd allan q bapurau'r newyddion. AMERICA. DERBYNIWYD cenadwri oddi wrth y Llwydd, lle y dy- wed efe. " Iddo deimlo yn angewrhediol i wrthod y Cynhygion a wnaed iddo gan Lywodraeth Lloegr, trwy Syr I. B. Warren. Ond ei fod cf wedi gwneuthur cynìiygion eraill i Lywodraeth Llorgr, yr rhai yr oedd efe 'n gobeithio a fyddai 'n gymmer- adwy." Mae efe 'n cwyno hefyd hwyrfrydigrwydd y bobl i ymuno a byddin yr Unol Daleilhiau, ac yn son am arferyd moddion i wneuthur iddynt.—Pa ryfedd fod y bobl yn hwyrfrydig wrth weled yr hyn a ddaelh ö*'r ddwy fyddin a anturiodd wneuthur dim ? Y gwirionedd yw, y mae 'r bobl yn gyfTredinol yn er- byn y Rhyfel annaturiol, ond bod y Llywydd a rhyw rai fel ynte yn oíFerynau 'n llaw Bonaparte. Spaen a Phortugal. Nid oes dim neillduol wedi cymmeryd lle yn y gwledydd hyn ar ôl ein Rhifun diweddaf. Der- byniwyd yr hanes can'ynol oddi wrth Arglwydd Wellington, wedi ei ddyddio Tach. 25, 1812. ' Y mae'r rhan fwyaf o'r gelynion wedi eneilío dros yr afon Tormes, a dywedir eu bod wedi cyfeirio eu taith tu a 'r Douro. Y mae rhan o'r llu ag oedd wedi symmyd i'r Huelua, wedi dychwel'ydtu a Salamanca, &c. &c. Mao llawer ag oedd ar goll wedi dyfod yn ol at y fyddin." Fellu y mae'r Ffangeod wedi myned tu a Yalladolid, ac Arglwydd Wellington i Salamanca. Ar ôl 'ír gelynion fel hyn gaslu y'nghyd eu holl gryfder o'r Dô, Dwyrain, Gogledd a chanol Spaen, pa beth a wnaethant hwy? dir»!—Hwy aymdre- chasant o'r gogledd i rwystro Arglwydd W—. uno â General Hill.—^gwnaethant eugoreu o'r de i rwystro General Hill uno àg Arglwydd W—. Yr oeddynt yn llawer mwy lluosog yn y ddau bwynt, er hyny methusant. Wedi hyn aethant gydà 'u holl luaws yn erbyn Argíwydd Wellington, gan ddisgwyl ei dynu ef i ym- ladd o dan yr anfeintais ag yr oedd efe ynddi.—Ond efeei wur pa bryd i ymladd a pha brydd i bedio, gan hyny efe a giliodd yn ôl yn rbeolaidd, fel hyn y mae 'r glynion wedi eu siomi yn gorfod mesur eu camrau 'n ôl. Russia. Ar yr 16 o Rhag. y derbyniwyd yr hanesion canly- nol oddi wrth Arglwydd Cathcart. " Ar y 9ed, o Dach, y cym- merodd y Russiaid, un General tri-ugain o swyddogion, a dwyfil o wýr. Ar ol hyn cymmerwyd 3 Generals tros ugain oynnaumaw- rion, a4 mîl o wyr, ar y 14 lladwydd o ddwy iaair m\\ o'r Ffrang-