Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

. 41..... ÜÎWTOBIÎOM ©WILATOIL A flMWlí GYD AG AMRYW BKTHAU ERAILL A GYMMERWYD O Jöapurmt p jl?eto?ftMotu CYFARFODYDD. Mr. Golygwr.—Byddaf ddi- olchgar i chwi, os rhoddwch yr banes canlynol o'r ddau gÿfar fod a gynhaliwyd yn Nghylch- daith Caerdydd, yn wythnos y Pasg, yn y flwyddyn hon. . Cyn- haiiwyd y cyntaf o'r ddau, yn Mhen-y-bont, nos Llun, a dydd Mawrth y Pasg. Dechreuwyd yr addoliad nôs Llun, yn y dull arferol, gan Mr. John Williams laf. gweinidog Caerfyrddin; a phregethodd Mr. Dafydd Morgan o Langadog, oddiwrth Luc24.46,47. Boreu dranoeth, am 10 o'r gloch, de- ohreuwyd yr addoliad, fel y mae yn arferoi yn ein piith, gan D. Williams, un o bregethwyr y Gylch-daith, a phregethodd Mr. D. Morgan, oddiwr^h Mat. 25. 34. ac ar ei ol, Mr. Evan Ed wards, gweinidog Merthyr-tydfil, oddi- wrth Sal. 118. 16. Am 2 o'r gloch, dechreuwyd yr addoliad gan Mr. Lawrence Richards o Bontfaen, a phregethodd Mr. E. Edwards, oddiwrth Zec. 13. 7. acar ei ol,Mr. John Williams, laf. oddiwrth Ioan 14. 6. Am 6 o'r gloch, dechreuodd Mr. Dafydd Jones, gweinidog Mer- thyr-tydfil yr addoliad, a phre- gethodd Mr. D. Morgan, oddi- wrth Ioan 1. 16. adilynwyd ef gan Mr. John Williams, laf. oddiwrth Ioan 6. 27. Dydd Mercher canlynol, ar ein taith trẁy'r fro, tu a'r ail Mehefjn, 1820. gyfarfod, yr hwn a gynhaliwyd yn Llandáf, y nôs fercher, a'r dydd Iau ar ol hyny. Pregeth- odld Mr. E. Edwards yn y Bont- faen, oddiwrth Gal. 6. 14. bre- geth ag oedd i'n heneidiau fel dyfroedd gloywon i'r sychedig, a bara iach i'r newynog, a chy- suron llifeiriol i'r galarus: dan- gosodd y cyfeillion yn y lle hwn, garedigrwydd mawr i'r gwein- idogion. Am 7 o'rgloch ydydd hwnw, yn Llandáf; dechreuwyd yr addoJiad trwy fawl a gweddi, a phregethodd M. D. Morgan, oddiwrth Ioan 3. 36. ac ar ei ol, Mr. E. Edwards, oddiwrth Heb. 5. 9. Am 10 o'r gloch dydd lau, dechreuwyd yr addoliad drachefn, yn y modd arferol, a phregethodd Mr. D. Morgan, oddiwrth Hos. 14. 5—7. ac ar ei ol, Mr. E. Edwards, oddiwrth ddammeg y mab afradlon, Luc 15. Am haner awr wedi 2, dechreuodd Mr. James Reynolds o Bontfaen, yr addoliad, a phre- gethodd bregeth Saesonaeg, oddiwrth Dat. 22. 17. acar ei ol, Mr. D. Jones a enwyd uchod, oddiwrth 1 Ioan 3. 8. Ara haner avrr wedi 6, dechreuwyd yr addoliad gan Mr. W. Waters Caerphili, a phregethodd Mr. E. Edwardsoddiwrth Dat. 12.1. a Mr. D. Jones ar ei ol, oddi- wrthMat. 19.25. Wrth fwrw golwg ar y pre- gethau a bregethwyd oddiwrth y testynau uchod; yr oedd yn