Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÍIBWìrBM©» ©WILATOIL A MlAÎWGŴ GYD AG AMRYW BETHAU ERAILt A GYMMERẂYD O Bapurau î> jftetopDDton. Dydd Iaü y 30, o Fawrth 1820^ a'r dydd Gwener canlyn- òl, y cynhaliwyd cy farfod chwar íerol cylch daith Machynlleth a Dolgellau. yn Ninasmowddwy. Cyfarfyddodd y pregethwyr a blaenoriaid yr ararywiol gym- deithasau yn y gylch-daith, am 4 o'r gloch ddydd Iau; galwyd trosodd yr amrywiol ganghenau o'n Heglwysi; er ein maẅr gys- ur cawsom eu bod yn cynnyddu mewn gras, heddwch, a chariad brawdol, a bod amrywiol o hon- ynt wedi cynnyddu mewn rhi- fedi er y chwarter o'r blaen. Drachefn daeth tan ein sylw tgyflwr ein hysgolion Sabbothol, Yr oedd yr amrywiol hanesion a gawsom yn eu cylch yn dra boddhaol, a chysurus, o ran eu trefnusrwydd, a'u cynydd mewn rhifedi, sêl y golygwyr, yr ys- grifenwyr, a'r amryẃiol ddysg- awdwyr sydd wedi cynnyddu yn fawr y chwarter a aeth heibio; trwy hyn y mae y plant, a'r rhai sydd mewn oedran ŷn dýs- gu darllen yn dda, ac hefyd wedi dysgu llawer iawn af eu tafod leferydd allan o air Duw, ac o'n llyfrau egwyddorion ni; yr hyn trwy fendith Duw, a'u sefydla hwỳ yn yr athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb» Rhoddwyd diolchgarwch nn fryd y cyfarfod i orygydd, ys- grifenydd, a dysgawdwyr ysgol y Tỳ-cerrig, am eu llafur a'u sêl ỳn ffurfio rheolàu perthynol i'r ŷsgolicm Sabbothol, a'u hanfon i'n cyfarfod chwartérol i'w cym* meradwyo gan y pregethwyr, a'r blaenoriaid. Penderfynwyd i bob ysgol trwy y gylchdaith anfon ffurý o'u rheolau yn y& grifenedig i'n cyfarfod chwar- terol nesaf Rhoddwyd hefyd ddiolchgaf- wch unfryd y cyfarfod, i olyg- ydd, ysgrifenydd, a dysgawd- wyr, ysgol Towyn, am eu hym- drecb, a'r hanes cysurlawn o'u hysgol a anfonasant i ni. Am 8 o'r gloch y boreU ddydd gwener, cyfarfyddodd y Pre- gethwyr a'rblaerioriaid drachefn; ac wedi ystyried amrywiol o bethau perthynol i'r gylch-daith, rhoddwyd diolchgarwch unfryd y cyfarfod i'r brodyr Ellis Jones, Abermaw, ac Edward Thomas y Dyffryn, am y cynnygiad a an- fonàsant i ni y'nghýlch ein cap- elydd, a phenderfynwyd yn un- fryd i weithredu jti unol ag ef, yn ddioed. Am 10 dechreu- wyd y moddion cyhoeddus, trwy ganu raawl. a gweddiodd y brawd R. Jonés o'r Fron gòch, a phregethodd y brcdyr, R Gad- walader Llwyngwrii, ac E. Evans Pont fathew, oddiwrth Rhuf. 8. 32, 1 Thes. 1. 10, Am ddau dechreuwyd drachefn, a gwedd- iodd y brawd R. Jones Dolgell- au, a phregethodd y brodyr E. Evans Brynybwabach, a W. Evans gweinidog Llanfyllin, oddîwrth Luc 14,21. a 1 Pedr 3. 18. Am 6 ar ol ean» mawl, gweddiodd y brawd J. Lewis