Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

25 GYD AG AMRYW BETHAU ERAILL A GYJJMERWYD O I î&apurau v JlSetopogíon. Mr. Golygwr,—Ganfod eich Trysorfa wiwglod yn caei ei jrwneuthur i fynu o ddefnyddiau tueddol i ddwyn eich darilen- jddion i " ofni Duw ac anrhyd- eddu y Brenhin,1' diameu genyf mai dy wenydd fydd genych roddi Jle i Gyhoeddiad diweddar ein Penadur SIOR y Pedwerydd; <canys mae1r diben daionus, a'r yspryd Cristionogol sydd yn ỳm ddangos yn mhob Jlinell, yn&icr weddyliaí', o enili boddlonrwydd a chymeradwyaeth Cristionog- ion o bob ënw.—Ydwyf eich ew- ^yüysiwr da, a dymunwr Llwydd- iaat ëich Trysorfa, . : Camrro. Gan y Br nhin.—Cyhoeddiad ( Proclamation), er cejnogaeth i Ddumoldeb a Rhinwedd, ac er attaliud a chospedigaeth Gwŷd, Diffeithder, «c Anfoes- oideb. « SIOR FRÉNHIN, ** Yr ydym yn ystyried yn y modd mwyaf difrifol a chre- fyddol, mai ein dyledswydd an hepgorol yw gofalu uwchlaw pob jpeth, am noddi a dwyn y'mlaen anrhydedd a gwasanaeth y Duw flollalluog; ac i anghefnogi a edigaethu llaweroedd o'n deil- îaid caredig (y rhai oni b'ai hyny sydd o dueddfryd crefyddol a rhinweddol), yr hyn, oddi eithr ei wellhau mewn pryd, all dynû y dialedd Dwyfol arnom ni a^n teyrnasoedd: Yr ydyra hefyd jneydnabod yn ostyn«redíg, na's galiwn ddisgwyl bendith na da- ioni Duw ítrwy yr hwn'yraaê brenhinoedd yn teyrnasu, ac ar yt hwn y mae ein hoil ytnddir;- iedì, i wneuthur ein teyrnasiaçí yn ddedwydd a llwyddiannusa ni ein hunain a'n pobi, heb wneuthur sylw ac arferiad gre- fyddol o gyfreithiau sanctaidd "Duw; ac i r diben, gán hyný, i grefydd, duwioldeb, a moesgar- wch (yn ol ein dymuniad diíFu- ant), flaguro a chynhyddu, o dan ein ílywodraeth a'n teyrnasia3, nyni a feddyliasom yn addas, mewn undeb ac anogaeth éin Cynghor Cyfrinachol, i ddanfon allan ein Cyhoeddiad Brenhinoí; ac wrth hyny, yr ydym yn datr gan ein bwriad a'n penderfyniad brenhinol, i wrthwynebu a chospi' pob raath ar wŷd, diffeithder, aç anfoesoiÜeb yn mhawb, o ba radd neu fonedd bynag o fewn ein teyrnas; ac yn neillduol yn y chadw i lawr bob gwŷd, diffeith- cyfryw a wasanaethant yn agoe der, anghymedroldeb, ac anfoei- * «>. i ; . oldeb, y rhai sydd mor anfoddgar i Dduw, ac yn waradwydd mor fawr Vn crefydd a'n llywodraeth; a thrwy 'r esiampiau mynychoj o'r arferiad o honynt, ydynt ó ogwyddiad mor niweidiol i lyjrtf ì'n Persan Brenhinol; ae er cefnogaeth i grefydd a moesoi. deb, bydd i ni ar bob achos, ta- gor-bercbi përsonau o dduwiol det> a rhinwedd; gyd âgarwydd- ion o'n ffafr Frenhinol: . ac yr ydym yn disgwyl ac yn gorchy-