17 GYD AG AMRYW BETHAU ERAILL A GTMMERWYD O îBapurau p iUetopûDíom Y diweddarDdugoKent.— Ionawr y 24en, am haner awr wedi wyth o'r gloch y borau, y 1 dygodd y Cad-flaenor Moore y í neẃydd galarus i Lunduin, am farwolaeth ei Frenhinol Fawr- hydi y Dug o Kent. Mewn canlyniad, danfonwyd y llythyr dilynol yn ddi-oedi, gan Ajrg. Sidmouth i'r Uchel-faer: "Gydâ phwys mawr yr wyf yn gwneuth- ur eich Arglwyddiaeth yn adna- byddus, o farwolaeth ei Fren- hinol Fawrhydi y Dug o Kent. Cymmerodd y digwyddiad al- aethus ie, ar y 23en,yn Sidmouth, (ar ol ychydig ddyddiau o af- iechyd,) er galar mawr i'r Teulu Brenhinol. Mae genyf i'w ddymuno ar eich Arglwyddiaeth, i roddi gorchymyn i glulio (toll) cloch fawr eglwys gadeiriol St. Paul, megis >r arferwyd ar y fath achos." EiFrenhinolFawrhydi, oedd y pedwerydd o feibion SIOR Y TRYDYDD, Mae yn debygol, na's gellir cynyg teyrnged ragorach er coffadwr- iaeth am dano, na nodi nifer y titlau^r gosodedigaethaMros y rbaiiýroeddyn rhaglawio. Yr oedd ei Frenhinol Fawrhydi, yn Gyd-Lywydd Cymdeithas, er Lledaniad Gwybodaetb Gristion- ogol, yn yr Uchel a'r Isel dir- oedd; ac yn mhlith yr Indiaid yn America, Noddwr y Gymdeithas Aff- ricanaidd ac Asiaidd, er cyn- northwy ac addysgiad Brodor- ion y gwledydd uchod; a ddig- wyddai drigianu yn Llundain neu'r gymydogaeth. Is-Noddwr Ciaf-dŷ Brenhinol Westminster. Llywydd Elusen Gwelyfod Menywod tylodion. Noddwr yr Ysgol-Rydd Fren- hinol a Brutanaidd yn Islington. Noddwr y Meddyg-dỳ Dwyr- einiol. Is-Lywydd Meddyg-dŷ'r brif- ddinas. Noddwr Cymdeithas Gwreg- ysau (Trusses) dinas Llundain. Noddwr y Meddyg-dŷ cyfi- redin i blant. Noddwr Cymdeithas Ysgolion St. Ann. Llywydd y Nawdd-le Galed- onaidd. Llywydd Cymdeithas Éwylly dda St. Patric. Noddwr y Gymdeithas er cyo- northwyo Gweddwon ac Ym- ddifàdon Meddygwyr. Is-Lywydd yr Ysgol-dý, er meddygunaeth anifeiliaid. J Noddwr Cymdeithas Phiioso- phyddaidd Llundain. Yr afìechyd a fu yn aohos o'i ymddattodiad, oedd Ennynfa yr Ysgyfaint. Ymadawodd a'r byw- yd hwn, am ddeg o'r gloch y