Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YNGHYD AG AMRYWIOL BETHAÜ ERAILL, WEDí EU CYMERYD O BAPURAU'R NEWYDDION. EIN DIWEDDAR FREN- HINES. FE ddywedir yn nghof-lyfrau'r amseroedd, fod ei Fawrhydi y Brenin pan y daeíh i'r orsedd, yn cael ei gymmell i ymuno mewn 'stad briodasol: nid yn un- ig fei yr oedd yn naturiol, ond hefyd gyd á gol wg ar achosion llywodraethol. Gan fod ei serch y pryd hyny, yn tueddti'n gryfatim Lady Sarah Lenox, chwaer D;ig o Richmond; (yng- hyd ag ymdrechiadau Mr. Fox, wedj hyny arglwydd Holland, i feithrin ei nwydau ieuangaidd.) i ragflaenu'r canlyniad ohyny, prysurodd Tywysoges Wnddol- og- Cymru ac Iarll Bute, i ddwyn oddiamgylch gan gynted ag y gallasant, y briodas Frenhinol. Meddylid fod gan y Dywysog- es uchod nîíh mewn golwg; neu o leiaf, ryw Dywysoges o deiihi Saxe Gotha; ond o her- wydd y dywedid fod y teuîu hyny yn cael eu blino gan ryw afiechyd greddfol, cafodd ei dymuniad ei wrthwynebu gan gynghorwyr ei Fawrhydi. Dan- fonodd arglwydd Bute gyfrin- achwr, swyddog milwraidd o'r Alban, (Colonel Graeme fel y dywedir; yr hwn ar ol hyny a apwyntiwyd i swydd uchei, Master of St. Catherjne's, yr hon oedd yn meddiant neulltuol y Frenhines i'w rhoddi,) i ym- weled â gwahariol Brif-lysoedd Ellmyn,(Germany,) ac i ddewís o honynt Frenhines i Fryd- ain. Y gorchymyn (meddant)r a dderbyniodd y cyfrinachẃr cennadol, oedd fely canlyn: Y byddai'n rhaid iddi fod yn ber- fiàith yn ei dull, o waed pur, o ansawdd iachus, o dueddfryd esmwyth a chyweithas, yn fedd- ianol ar gyflenwadau hoyw- wych, ac yn nenlituol cerddor- iaelh; wríh ba un yr oedd serch- iadau ei Fawrhydi yn hyr.od o*r ymlynol. Cyfarfu'r cennadwr â'n diweddar Frenhines, yr hon oedd y pryd hyny ynghym- deiíhas ei Mam (Tywysogés Mecrlenburg Strelitz) a'i chwaer, y rhai oeddynt yn yfed o ddyfroedd Pyrmont. Gan fod y lle yn hawdd cael cyd- ymddiddan, a chyfleustra i syl- wi, fel mae'n arferol yn y cy- fryw leoedd, nid gorchwyl an- hawdd oedd dyfod vn gwbl adnabyddus â'u moesaiûi gyff- redin. Yr oeddynt yii arferol o ymweìed a'r ystafeìloedd a"r rhodfeydd, ynghyd a lleoedd eraillo ddifyrwch, heb im gwa- haniaeth a aiiasaiattaly Colonel rhag bod yn bresénoì; a hyny heb i néb ainau ei ddibenion? ac mae'n debygol, mae yma y darfu iddo benderfynu, mae'r Dywysoges Sophia Cmarlotte Caroline, oedd yn atíeb oreu i gynnwysiad ei genadyddiaeth. Hi a anwyd ar yr 16 o Fai, 1744. Gellid med.dwl nas gallasaiY undeb rhwng ein Brenin hy- barch á'r Dywysoges uchod, gymeryd íle oddiar un olwg deyrnasol, nac oddiar obaith o gryfhau'r awdurdod Frutan- aidd ar y Cyfrandir; canys yr oedd tirroaaeth Tvwvsogión