Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

( 1 ) jijetopööton ŵjrta&ol a Cîjtatttor, y'nghyd ag amrywiol bethau eraill wedi eu cymmeryd allan o bapurau'r newyddion. OV 13eg o Dachwedd, hyd y 3liu o Ragfyr, 1813, HOLAND. —Er pan gymmerodd y Ffrangcod afael yn y wlad hon, gorfn ar Dywysog Orange íFoi i Loegram ymgeledd, lle ybu dros fwy na deunaw mlynedd; ond o lierwydd y llwyddiant anghyffredin sy'n cydfyned âg ymdreehiadau gwled- ydd eraill ya erbyn traws-lywodraeth Ffraingc, yr Holandiaid hefyd a benderfyn- asant daflu ymaith y ieu. Ar ddydd Sabotb, yr 2lin o Darhwedd, dcrbyniwyd hanesion o Holand, a gwahoddiad i Dywyso» Orange i fyned yn ei ol i'w llywod- raethu hwyut yn lle'r gurmeswr Banapart!—Ar y 15ed o'r un inis, cyfododd pohl Amsterdam oll gyd à'u gilydd, ac a wáeddasant Orange bofen! hyuy yw, Orange i fynu! Wedi hyn darfu i bohl yr Hague ac eraill ddylyn yr un esiampl; a chy- hoeddwyd fel hyn ORANGE BOFEN! " Mae Holand yn rhydd !—Mae'r Fyddin Gyugreh iol yn dyfod tu âg Utrecht! Gwahoddir y Saeson.—Mae'r Ffrangcod yn flbi ar bob llaw.—Mae'r môr yn agored, a masnach wedi ei adnewyddu.—Mae yspryd partiol wedi diflanu.—Yr hyn a ddyoddefwyd a faddeuwyd ac a anghcfiwyd!—Gwyr parchus a synwyrol a wahoddir i'r llywodraeth.—Mae'r llywodraeth yn gwabodd y Tywysog i fod yn Benllywydd.—Yr ydym ni'n uno â'r Fyddin Gyngreiriol, ac yn gyru'r gelynion i ymofyn am heddwch.—Gwneir gwledd ar draul y llywodraeth : ui oddefir i neb yspeilio na bod yn afreolus.—Mae pob un yu dyolch i Dduw !—Mae'r hen amser wedi dychwelyd yu ol. Orange bofen." Gwedi derbyn y gwahoddiad uchod fe ymadawodd y Tywysog â Llundaiu gyd á phob brys; ac aufonwyd gyd âg ef lawer o filwyr, a Syr Tomos Greham i'w blaenori ; a derbyniwyd y Tywysog yn Holand gyd â pbob arwyddionalawenydd. —Mae'r Rwssiaid a'r Prwssiaid wedi rhyddheu amryw fanau eisioes. Daeth tri chant o Gossacs i Breda, lle'r oedd deunaw cant o'r Ffrangcod : pan welsant y Cossacs, cymmaint oedd eu dychryn ne's y ft'oisant yn union, a'r tri chant Cos- sacs a gymmerasiiut chwe' chant o'r Ffrangcod!—Mae Ynys Tecsel a'i oferlace wedi gildio, He y cafwyd cant a naw o ynnau mawrion, a llawer o ddarpariaeth rhyfcl; ac y inae amryw fân drefydd ac amddyffynffaoedd eraill wedi gwneud yr un mndd, sef Daesburg, Sulphen, Soltcamp, Swol, Compen, Groningen, Carls- bui g, Blecsen, Stade, Horneburg, &c. &c. HANOFER.—Yr oedd y Ffrangcod wedi cymmeryd y wlad bonno er's deng mlyned yn ol ; ond ar y 6ed Dachwedd, aeth Tywysog Sweden yno, Ue y dcrbyn- iwyd ef gyd â llawenydd mawr: yr oeddyut yn edrych arno ef fel eu rhyddhaŵr -y ac y mae Hanofer yn awr yn sefyll yn yr un berthyuas â Lloegr ag oedd hi o'r blaen. GERMANIA.—Mae'r Fyddin Gyngreiriol yn parheu i yru y'mlaen, ac yn yna- ledanu cu buddugoliaethau y'mhob fforddd. Mae y Rwssiad gwych hwnw, y Ty- wysog Csernischeff, wedi gwneuthur gorcheition digymmar wrth ddylyn y Ffrangcod o Leipsig tu a'r afon Rhine. Yr oedd y Tywysog gyd â'i Gossacs ya gyrru yma a thraw, yn tori'r pontydd i lawr ac yn taflu rhwystrau eraill ar ffordd y Ffrangcod. Bryd arall, byddai o'u tu ol, ac yn ysgaru weithian rai canoedd oddi wrth y fyddin, ac yn eu gwneuthur bwynt yn garcharorion.—Yr ocdd deng mil o wyr meirch yn cylchynu Bonapart; ond y Tywysog Csernrecheff a rnthrodd i'w canol hwynt, ac gymmerodd bedwar cant yn -garcharorion. Yr oedd Bonapart yn achwyn yn dost yn erbyn y Tywysog hwn, nad oedd efe'n ymladd yn dêg ; ac nid rhyfedd hyny, canys yr oedd efe'n colli'r dydd y'mhob ymgais. Efe a gy- merth, yn y cwbl, bedair mil o wyr, a pbcdwar-ar-ddeg-ar-hugain o swyddogipm