Pris CHWECHEINIOG I'w taln wrth ei dderbyn- RMf. 11.] [Cyf. 74. YR EURG WESLEYAIDD AM TACHWEDD, 1882. YN ADDUENEDIG A Jpaçíim ttV Jnvt\+ ftitr %tjtil}tvsitmt. —+.— CYNWYSIAD Tudal. Oofiant Mr Owen Evans. Fron Offa............................ 442 Dyben y ddeddf foesol yn cael ei gyraedd trwy gredu yn Nghrist.. 444 Perff eithrwydd Cristionogol.................................... 449 AydywArminiaethynçysonâ'deddfaumeddwl, acâ'rYsgrythyrau? 454 Beth yw Darwiniaeth?.......'................................ 438 Oaniadaeth y Cysegr........................................ 4G0 Achosion Marweidd-dra Crefyddol, ac Arwyddion Adfywiad..... 462 Dyn fel y mae yn Fôd Cyfrifoì................................ 465 Yr Hunan-aberthiad Mawr..,............................... 467 Nodiadau ar Lyfrau.......................................... 473 Ymweliadau â Bethlebem.....................,......,......... 473 U.aü Cjíir.l Llwyd'.......................................... 476 Cofnodion Amrywiaethol...................................... 477 Bu Farw..................................................... 480 Y GrENADAETH:---- India..................................................... 481 Ceylon.................................................. 483 Affrica Ddeheuol—Ymadawiadau—Cyllidol................ 484 CY HOEDDEDI6 BANGOR. YN Y LLYFEFA WESLEY.AIDD, 31, Yictona Place, Batigor, AC i'W GAEL GAN WEINIDOGION T WESLEYAID, A DOSBARTHWYR ETJ LLYFBAU PERTHYNOL I BOB CYÎTOLLEIDFA GYMHEIG YN Y CYFUNDEB. Noi-emiêTi 1S82.