Pris CHWECHEIBUOG I'w talu wrth ei dderbyn- Rhif. 7.] [Cyf. 74. YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM GORPHENHAF, 1882. YN ADDURNEDIG A 'gnrfnn nfr ÿítraìj* %nmtp J)+ j)ròg$xm+ ----+---- CYNWYSIAD Tudal. Cofiant Mrs Morgan, Plasoanol................................ 265 Beddargraff yn Mynwent Penmachno—Beddargraff Geneth Ieuanc 270 Mawrhydi Iesu Grist ........................................ 271 Gweddi yn ei pherthynas a Deddfau Natnr .................... 275 Cristionogaeth Brotestanaidd a Phabyddiaeth yn cael eu cyferbynu yn ngoleuni Dwyfol Ddatguddiad.......................... 279 Beth yw Darwiniaeth......................................... 286 Yr India..................................................... 28S Carcharor Chillon............................................. 290 Llenyddiaeth Pregethu...................................... 295 Llythyr o Lundain .......................................... 299 Byr-Gofìant am Mr Hugh Price, Penisa'rwaen................... 301 Cofnodion Amrywiaethol .................................... 303 Ganed—Bu farw.............................................. 30ì Y Genadaeth:— Cylchwyl Flynyddol y Gymdeithas............................. 305 Yr Adroddeb am 1881.......................................... 30<> Ymadawiadau y Cenadon—Marwolaethau—Detholion Anerchiadau 307 Casgliadau Cynulleidfaol ..................................... 308 CYHOEDDEDIG BANGOE. YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Fietoria Plaee, Bangor, A0 l'W OAEL OAN WETNTDOGION Y WESLEYAID, A DOSBABTHWYB EU LLYEBAtT PEBTHYNOL I BOB CYNULLEIDFA GYMREIG YN Y CYFÜNDEB. July, 1882.