Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^à__J±-~ *•----«*>---+-».—A,—á*. Jk----4^__jfe----4k—A----,A*_jfc.----.*-__4k.__<A^_*W_^. Uhif. 11.] [Cyf. 89- YIR, EURGRAWN Qo WESLEYAIDDe^ AM TACHWEDD, 1897. CYNWYSÎAD. Tudal. Cofiant y Parch. David Jones (c), gan y Parch. Ishmael Evans .. 405 Epistol Cyntaf Ioan ....................,..................... 410 " Tolstoi ".................................................... 41-1 Cywydd —" Aberthiad Isaae," gan Ogwenydd.................... 418 " Llyfr y Dadguddiad," gan Cephas ................,........... 420 Yr Haul a'r Lleuadyn sefyll mewn uíudd-dod i orchymyn Josuah, gan y Diweddar Mr Griífith Evans, Coedpoetìi................ 423 Y Diweddar Barch. Grifìith Jones.............................. 427 " Meddwl y Meistr ".......................................... 429 Cyfarfod Cyllidol Talaeth Deheudir Cymru ...................... 434 Adolygiad y Wasg ..................,......................... 433 Py Llusern yn fy Llaw, gan Harri Myllin ...................... 440 Y Genadaeth Wesleyaiöd : — Nodion ..___.,................................................. 441 Y Llanc Hindwaidd a'r Peibl -Nodiaẁu o Swaziland........... 443 Dychweliadau oddiwrth Hindv>acth............................. 444 B A N (j 0 R : CYIÍOR D D E D T G Y S Y L L Y P R F A W E S L E Y A I L) 1 Isfryn, Bangor, AC I'W GAEL QAN WEINrIDö(HOX Y WESLEl'AlD A OOSrAETHWYE Y LL.YF3AU PEUTÌIYÌÍor, I B.Hi CY^aLLEIDFA GYMREIG YîT Y CYFUNDEB. Nov.t 1897.