Rkif 6.] [Gyf. 89. EURGRAWN ^> WESLEYAIDD. ^ AM MEHEFIN. 1897. CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant Mr William Williams, Fenmachno, gan y Parch. K. Morgan (a) 205 Penillion Coffadwriaethol...................................... 209 Hawliau a Rhwymedigaethau y Gweithiwr, gan y Parch. W. 0. Evans.................................................. 210 Ein Ccnadon Cymreig, gan y Parch. J. Price Roherts............. 218 Hanes yr Achos Weslcyaidd yn y Borth, Ceredigion, gan E. Rees, Machynlleth............................................. 224 Egwyddorion Eglwysig......................................... 228 Y Wawr ar Gymru............................................ 233 Adgofion a Nodion Henadur, gan Gwyllt y Mynydd .............. 234 Adolygiad—Cofiant y Parch. Thomas Jones, Dinbych.............. 237 Hanes Capel Newydd Llanfair-yn-Nghornwy. gan Henri Williarns.. 239 Taith i Enlli, gan Tryfan...................................... 242 BANÖOE: 0YHOEDDEDIO YN Y LLYPRFA WESLEYAIDD, Igfryn, Bangor A.C I'\V 04.EL gan weinidogion y wesleyaid a dosparthwyb. Y LLYKRVJ PBHTHYNOL I HOB CYîítTLLEinFA GYMlìEIG YN Y OYFTTNPHB. Junc 1897'.