Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YB EüpeAWN ẄEsSEypfBÌH MAWRTH, 1897. '; V ^ COFIANT MRS JONES, BWLOHYLLAN, LLÀNFYLLIN, * GAN Y PAECH. R. MOBGAN (a). '- j' ; ,; Gwraig rinweddol" * * * " Ei phlant a godant, ac a'i galwantyn ddedwydd; ~ ei gŵr hefyd, ac a'i oanmol hi." - i j - .-..,. .:■';'■ .'_:..•'_■_.■?. :.: il J )E oedd Mrs Jones, Bwlchyllan, yn un o'r hen gymeriadau crÿfíon hyny a frithent ^eglwysi Cymru flynyddau yn ol, ond sydd erbyn" hyn wedi myned yn anaml, ac yn prysur golli allan o'r tir. Safent fel cynifer o gedrwydd Libanus yn mhlith prenau y coed, à gwásan-- aethent fel cysgod ac addurn i rai llai a gwanach gerllaw iddynt. .3 Perthynai i'r Eglwys Wesleyaidd yn Llanfyllin nifer barchus o'r heu. gymeriadau rhagorol hyn yn y dyddiau gynt—yn wýr a gwragedd; ond- yn marwolaeth Mrs Jones, Bwlchyllan, maent wedi disgyn i " ychydig; enwau "—ychydig iawn yn wir! Yn anffodus, aeth rhai o'r hen bererinion y cyfeirir atynt drosodd i Ganaan, heb i neb o'u cydnabydd'": ion weled yn werth myned i'r drafferth i osod yn nghyd ychydig linell-- au i nodi allan eu Uwybr trwy'r anialwch, er mantais i'r rhai oedd ynf dyfod ar eu holau. Teimlwn y byddai yn resyn i hyn ddîgwydd mewn: perthynas â Mrs Jones. Heblaw yr anmharch a deflid trwy hyny ar> ei choffadwriaeth hi yn bersonoi, byddai yn golled i'w theulu Hupsogi' ac i'r eglwys. Mynwn weled bellach na ddigwydda jbyn. _ - j\;£-/ Yn mhenawd ein hysgrif cysylltir enw Mrs Jones I JRwlchyllan, ami y rheswm mai yn y lle bychan, prydferth hwUw y treuHa$tìej.n hanwyl chwaer y pymtheng mlynedd diweddaf o'i hoes. Oná feu agosach.f meithach, a phwysicach cysylltiad rhyngddi a ThÿntwllfB,fVWû. gy-; mydogaeth. Saif hen ffermdy Ty'ntwll mewn cesaü gîy4 íhwug bryn-^ iau coediog, oddiar ddolydd teg a chynyrchiol, rhy w filltir a cnwarter" i'r gogledd-ddwyrain o dref Llanfyllin ; ac mae'r lle wedi bod yn fath o ganolfan (centre) o ddyddordeb a dylanwad i Wesleyaid Llaufyllin a'r amgylchoedd dros dymor maith. Yno y preswyliodd olyniaeth p: berthynasau agosaf Mrs Jones am yn agos i bedwarugain mlynedd;; a'i mab hyuaf hi sy'n " cadw'r ael " yn yr hen drigfod heddyw. Y cyntaf o'i phobl gyfaneddodd yn Ty'ntwll oedd ei nybarch dàd, Mr Edward Lloyd. Adwaenid ef yn agos ac yn mhell trwy'r holl ardaloedd. hyny am dros ddeugain mlynedd fel Mr Lloyd, Ty'ntwll; neu ynv mhlith ei gyfeillion agosaf, "Lloyd, Ty'ntwll;" ac, weithiau, yn fwyr syml a Chymreigaidd, " Llwyd, Ty'ntwll." Ond wrth ba enw bynag; ei gelwid^ cydnabyddid ef gan bawb i fod yn " ŵr da"—da ei fuchedd, da ei gynghor, parod a hael ei gymwynas. Mab 06dd Mr Edward Lloyd i Mr Lloyd, Gelli Graian, Pennal,3 g " Cyp. 89.