Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YB EUIjGRAWN WESLEYJUDD. MAI, 1896. COFIANT Y PAECH. DAVID EICHAEDS. OAN Y PARCH. J. PBICE BOBERTS. V.—Yn symud o Fagillt yn mhen dwy flynedd—ei Lafue a'i Lwyddiant în Lebpwl—Yn symud i Gaernabfon, ei Gylchdaith olaf. fADAWSOM David Eichards yn y bennod ddiweddaf yn tynu at ddiwedd ei dymor yn Magillt. Cyn gorphen ohono ei ail flwyddyn yno, cafodd wahoddiad i fyned yn ail weinidog i Gylchdaith Shaw Street, Lerpwl; ac yr oedd ufuddhau i'r alwad hono yn golygu cefnu ar ei hen gylchdaitn cyn pen tair blynedd, a hyny yn groes iawn i deimladau cryfion ac unfrydol y cyfeillion, ac yntau ei hunan yn dra dedwydd a llwyddianus. Beth oedd i'w wneyd o dan yr amgylchiadau ? Ar yr olwg gyntaf yr oedd yn anhawdd penderfynu. Gosododd yr achos yn nphlorian rheswm ac yn Uys barn cydwybod, a throdd y fantol i gyfeiriad Lerpwl. Ymddengys fod tri pheth yn gwneyd y pwysau yn drymach yn un pen i'r glorian :—(1) Crediniaeth gref y byddai iuanteis- ion tref fawr fel Lerpwl yn gaffaeliad iddo yr adeg hono ar ei oes, ac na ddylai ddibrisio hyny : (2) Boddlonrwydd cydwybod y gallai fod yr un mor ddefnyddiol yn ngwinllan Iesu yn Lerpwl ag yn Bagillt, os nad yn fwy felly : (3) Awydd gonest am gael ychydig seibiant òddiwrth bryder a gofalon arolygiaeth cylchdaith. Nid wyf yn synu dim ei fod yn teimlo y diweddaf yn arbenig; canys yr oedd pen trymaf baich gofalon cylchdaith—cyfrifoldeb a gwaith arolygwr—wedi bod ar ei ysgwydd am naw mlynedd o'r tairarddeg oedd wedi deithio, a chyfrif y ddwy y bu yn Birmingham ; ac yn y peth hwn yr oedd yn eithriad yn mysg ei frodyr. Gan hyny, yn Medi, 1887, mae yn ymsefydlu am yspaid yn Lerpwl, fel gweinidog Boundary Street, gyda'r Parch. W. H. Evans, unwaith eto, yn arolygwr, a'r Parch. E. Eowlands yn gyd- lafurwr yn Bootle. Felly y buont, y tri yn nghyd yn hapus a dedwydd mewn undeb â'u gilydd am ddwy flynedd, er i gysgod angeu fod yn üofran uwchben teuluoedd dau ohonynt, pryd y symudodd Mr Evans 0'r gylchdaith, ac y dilynwyd ef gan Mr Eichards, fel y gwnaeth yn Llanrwst, yn arolygwr y Gylchdaith; ond ar ddymuniad cyfeillion Soundary Streefc, parhaodd i fyw yn Great Mersey Street, ac aeth Mr Cadvan Davies i Queen's Eoad am flwyddyn, a Mr D. A. Eichards yn cymeryd lle Mr Eowlands yn Bootle. Gan fanteisio ar ei ryddhad oddiwrth ofal cylchdaith, penderfynodd Hr Richards y buasai yn Lerpwl yn ymroddi mwy nag erioed i ddarllen a pherffeithio ei hunan fel pregethwr. Gweithiodd yn egnîol a chyd- wybodol yn ei ítudy, gan ddecbreu ar ei ddiwrnod gwaith bron ÿr un n Cyf. 88.