YR ÈURGRAWN WESLEYAIDD, AM MAI, 18 3. BTR HÂNES AM FYWYD A MERTHYJIDOD ST. IGNATÍCS, ESGOR CYNTAF ANTIOCHIA, Yr kwn afu byio yn nyddiaiCr Apostolion, ac ydoedd hefyd yn Ddis*. gyhl irr Apostol Ioan. (Parhadodudal.ìlS.) Y MAE y Crist'nogion, y rliai ceddynt yn edrych ar y gwr duwiol hwn yn cael ei ferlhyru, yn dywedyd wrth ddibenu ei hanes ef, " Fel hyn y bu i'r milwr ffyddlon hwn o eiddo Iesu Grist sathru dan ei draed y gelyn diaíòl, a gorphen ei yrfa yn ol ci ddymuniad, trwy farw dros Grist lesu, trwy ba un, ac i ba un, y'nghyd à'r Tad Bendigedig, y byddo pob clod, gallu, ac an- rhydedd, trwy yr Yspryd Trag'wyddol yn oes oesoedd. Amen." Wedi i ni roddi byr hanes am íÿwyd a merthyrdod y mer- thyr anrhydeddus hwn, nyni â gawn gymmeryd ein cenhad oddi wrtho, twy chwanegu at yr Jianes, yr Epistol canlynol o'i eiddo ef at ei gyfaill Polycarp ; yì bwn, tra y mae yn rhoddi i ni eg- lurhad o yspryd nefolaidd yr ysgrifenydd, sydd hefyd yn un o'f trysorau mwyaf gwerthfawr sydd i'w gael o 'sgrifeniadau yr oei arolyr Apostolion. " Epistol Ignatius at Sant Polycarp." " Ignatius, yr hwn a elwir Theophorus, at Polycarp, Esgob yr Eglwys sydd yn Smyrna; Golygwr, ncu yn hytrach yr hwn syddyn cael golygu drosto gan Dduw Dad, à'r Arglwydd lesu Grist: Annerch/ 1. " Gan wybod fod dy feddwl tu ag at Dduw wedi sefydlu megis ar y graig dra'gwyddol, yr wyf yn rhoddi mawr ddiolcli fy mod wedi cacl yr anrhydedd o weled dy wyneb diniwed, ynr mha un boed i mi byth lawenhau: am hyny, yr wyf yn attolwg arnar, er gras Duw, gýd âf pha. un i'th anrbydeddwyd, i fyned y'mlaen yn dy yrfa, ac i annog pawb eraill^ fel y byddont gadw- edig. Cadw dy le gyd à phob dyfalwch corph ac enaid. Ym» Urççha i ga&w undeb, yr îiwn nid oes dim yn well oag ef. Bydd