Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 2. YR AIL GANRIF. Cyf. 2. DAN OLYGIAETH : Y Parch. HUGH JONES, D.D. CSttwçstaö. --------- Tudal. Pregethwr y Mis—II. Y Parch. T. Nicholls Roberts........41 Y Parch. W. H. Evans, gan ei fab, y Parch. W. O. Evans.. 46 Adgofion, gan y Parch. Hugh Jones, D.D.................51 Adgofion am y diweddar Barch. Henry Parry, gan y Parch. • T. J. Pritchardi...................................... S5 Paham yr wyf yn Sosialydd ? gan Dr. Maldwyn Hughes .. 59 Perthynas \' diweddar Barch. Richard Roberts â Chorris, gan Mr. David Owen................................62 Ffynnonellau Hanes Iesu Grist, gan y Parch. Evan Jones.. 66 Y Maes Cenhadol, gan y Parch. J. Wesley Hughes........ 70 Yn Swn y Môr gan y Parch. E. Tegla Davies..............73 Astell y Llyfrau.......................................... 76 Ysgrepan Ti Aitsh ...................................... 77 O Gell y Golygydd ...................................... 80 Bangor: Cyhoeddedig vn yLlyfrfa Wesleyaidd, Isfryn, Bangor.